Volwassenen en ouderen met overgewicht lopen meer gezondheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, dan mensen met een gezond gewicht.

Naarmate het overgewicht groter is, treden de gezondheidsproblemen vaker op en zijn ze ernstiger. 

Meer informatie over gezond gewicht:

Body Mass Index 
De BMI (Body Mass Index) is een internationaal gebruikte maat die laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte [2]. De BMI geeft een inschatting van hoe gezond je lichaamsgewicht is. Je kunt de BMI berekenen voor vrouwen en mannen. Er is sprake van een gezond gewicht als iemand een BMI heeft tussen 18,5 en 25. We spreken van overgewicht als iemand een BMI van 25 of hoger heeft. We spreken van ernstig overgewicht, ook wel obesitas genoemd, als iemand een BMI heeft van 30 of hoger.  

Respondenten werd gevraagd aan te geven wat hun lengte en gewicht is.  

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie: 

Meer weten? Neem contact met ons op