Over de Westerschelde vindt intensief vrachtvervoer per schip plaats. Jaarlijks varen rond de 50.000 schepen over de Westerschelde en doen zich gemiddeld 1 à 2 aanvaringen voor. Tot nu toe zonder dat er in grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het verloop van de vaargeul brengt schepen bij onder andere Terneuzen en Vlissingen zeer dichtbij de bewoonde kust. Wat gevaarlijke stoffen betreft (met risico op een ontploffing of de vorming van een gifwolk), worden over de Westerschelde vooral grote hoeveelheden propaan en ammoniak vervoerd.

Als gezondheidsorganisatie vraagt GGD Zeeland zich af hoe bewoners langs de Westerschelde de potentiële risico’s op grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen ervaren. Daarom is er in 2013 een onderzoek gedaan naar de vraag: ‘Hoe kunnen bewoners in rustige tijden voorbereid worden op zelfredzaamheid in een dergelijke crisis? En hoe willen zij hierover geïnformeerd worden?’. Het project richt zich op de fase voorafgaand aan een crisis, het moment waarop officiële berichtgeving en hulpverlening op gang komen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus Universitair Medisch Centrum en TNO.Meer informatie is te vinden in dit Rapport.