Menu

GGD Appstore

Kijk voor de beste apps voor jouw gezondheid op https://www.ggdappstore.nl

In de GGD Appstore staan allerlei gezondheidsapps, die beoordeeld zijn aan de hand van diverse criteria, gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid. Alle GGD'en leveren zelf hun apps aan voor de Appstore.

Alleen Apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst én voorzien van een herkenbaar vignet.