Menu

Kijk uit op de Westerschelde

In 2013 en 2014 is het onderzoek 'Kijk uit op de Westerschelde' uitgevoerd. In het onderzoek staan drie vragen centraal:

  • Wat doen mensen als op de Westerschelde een ongeval plaatsvindt met gevaarlijke stoffen?
  • Hoe kunnen omwonenden van de Westerschelde zich voorbereiden op een ongeval met gevaarlijke stoffen?
  • Met welke maatregelen kunnen gemeenten de gevolgen van een ramp zo veel mogelijk beperken?

 

Door de GGD Zeeland is in samenwerking met Erasmus Universitair Medisch Centrum een enquêteonderzoek uitgevoerd over onder andere de risicoperceptie en het gedrag bij een incident op de Westerschelde met gevaarlijke stoffen. Door TNO zijn vervolgens slachtofferberekeningen uitgevoerd waarin de bevinden uit met enquêteonderzoek met betrekking tot het gedrag van burgers bij een incident is meegenomen.

 

Vlucht dwars op de wind 

Eén van de uitkomsten van het onderzoek is dat door dwars op de wind te vluchten bij een incident met gevaarlijke stoffen men in de meeste situaties het minst wordt blootgesteld. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat significant meer mannen dan vrouwen aangeven dat zij dwars op de wind vluchten (68 versus 39%). Ook hoogopgeleiden geven significant vaker dan laag opgeleiden aan dat zij dwars op de wind vluchten (63 versus 35%).

Onmiddellijk vluchten bij een incident met gevaarlijke stoffen is van levensbelang. Als men eerst wacht totdat men de toxische wolk (ammoniak) of brandbare wolk (propaan) ruikt, is men in de meeste gevallen te laat om zonder letsel het incident te doorstaan.

 

Interventies

Gezien het waarschijnlijk snelle verloop van een ramp op de Westerschelde met gevaarlijke stoffen, kunnen burgers waarschijnlijk niet op tijd gewaarschuwd en geholpen worden door de hulpdiensten. Bij een incident op de Westerschelde met gevaarlijke stoffen zijn burgers aangewezen op zelfredzaamheid. Om burgers beter voor te bereiden op een incident met gevaarlijke stoffen moeten interventies worden ontwikkeld. In het rapport worden een aantal van deze interventies besproken.

 

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.