Menu

Inventariseren wijkgezondheid voor GoedLeven

In Zeeuws-Vlaanderen werken verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen in het platform GoedLeven. Door goed op elkaar af te stemmen, willen ze toekomstige problemen het hoofd bieden en betere zorg aanbieden tegen lagere kosten.

 

De gezondheidzorg in Zeeuws-Vlaanderen is op dit moment goed. De komende jaren zal het aantal inwoners afnemen. Jongeren vertrekken en de bevolking vergrijst. Daardoor onstaat er meer vraag naar zorg en kunnen vacatures in de zorg moeilijker ingevuld worden. Als we niets doen, komt de kwaliteit, de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de zorg in gevaar. Bovendien wordt de zorg dan steeds duurder.

Gezondheid vergelijken

Een ondersteunend project binnen GoedLeven is het opstellen van gezondheidsprofielen van de dorpskernen in Zeeuws-Vlaanderen. Met dit profiel kunnen we de gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van inwoners van een kern vergelijken met de rest van de inwoners van Zeeland. Zo kunnen gericht interventies worden ingezet met de grootst mogelijke gezondheidswinst.

Basis voor plannen

De GGD Zeeland, Scoop en Robuust voerden in opdracht van GoedLeven gezamenlijk deze inventarisatie uit. De resultaten vormen de basis voor de plannen waarmee de organisaties binnen GoedLeven in 2014 aan de slag gaan.