Menu

Eenzaamheid in Zeeland

Eenzaamheid is een groot probleem in Zeeland. Uit de Gezondheidsmonitor 2012 bleek namelijk dat in Zeeland 42% van de 19-64 jarigen eenzaam is, ten opzichte van 37% in Nederland. Van de Zeeuwse volwassen bevolking ervaart 10% (zeer) ernstige eenzaamheid. In 2009 was dit nog 7%. Dit was aanleiding om specifiek bij deze groep (19-64 jarigen) te onderzoeken bij welke mensen eenzaamheid vooral voorkomt.

Dit is gedaan door een verdiepende analyse te doen op de cijfers uit de Gezondheidsmonitor. Hieruit bleek dat mensen die weinig sociale contacten hebben, slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld, moeite hebben met rondkomen, een slechte psychische gezondheid of veel stress hebben, vaker eenzaam zijn. Ook komt eenzaamheid meer voor onder mannen, hogere leeftijdsgroepen, ongehuwde, gescheiden of verweduwde mensen.

 

In de factsheet kunt u de resultaten nalezen.

 

Deze bevindingen helpen bij het ontwikkelen van een gerichte aanpak om eenzaamheid onder volwassenen in Zeeland te verminderen.