Menu

Borstvoeding in Zeeland

In 2012 is een onderzoek gedaan naar de redenen waarom Zeeuwse moeders doorgaan of stoppen met het geven van volledige borstvoeding binnen de eerste maand na de geboorte. Deze samenvatting geeft een overzicht van het resultaat.

Eerder onderzoek

Eerder is in 2010 door TNO een peiling Melkvoeding van zuigelingen uitgevoerd. De peiling was een vervolg op de nulmeting die in 2005 door de GGD Zeeland is uitgevoerd. Alle consultatiebureaus in Zeeland hebben hieraan bijgedragen. De resultaten zijn verwerkt in een beknopte samenvatting.