Menu

Project RUPS

Het uitstapprogramma voor prostituees in de regio Zeeland, West en Midden Brabant biedt prostituees hulp en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie. Het maakt voor deelname aan het uitstapprogramma niet uit of je vrijwillig in de prostitutie werkt of onder dwang in de prostitutie bent geraakt. Alle prostituees kunnen bij RUPS terecht. Of zij nu in een club werken, via het internet of op een andere manier. Verblijfsvergunning of niet, man, vrouw, transgender, drugsverslaafd, iedereen is welkom. De enige voorwaarde is dat zij willen stoppen met prostitutie.

 

Video RUPS: Kans op een toekomst

Uitstapprogramma voor prostituees

In de regio Zeeland en West Brabant zijn naar schatting 1100 prostituees actief. Slechts een klein aantal, ongeveer 300, is actief in de vergunde sector (clubs, privéhuizen, escort). Schattingen van de politie geven aan dat ongeveer 50% van de prostituees tegen haar (of zijn) eigen wil actief is in de prostitutie. Dat kan diverse redenen hebben: een deel is slachtoffer van mensenhandel of loverboys, een ander deel zit gedwongen in de prostitutie door verslaving of schulden.

 

Veel prostituees die uit het vak willen stappen hebben daar moeite mee. Daar kunnen psychosociale problemen of een verslaving aan ten grondslag liggen, maar het kunnen ook hele praktische zaken zijn zoals het missen van een woning of inkomsten. Veel prostituees hebben een ‘gat’ in hun CV, wat het solliciteren bemoeilijkt. Daarom willen we prostituees helpen.

 

Project RUPS Zeeland en West Brabant

Om prostituees te helpen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst buiten de prostitutie is GGD Zeeland, met financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gestart met een uitstapprogramma voor prostituees. Dit doen we in samenwerking met een groot aantal partners in Zeeland en Brabant, zoals de gemeenten, politie, GGD, maatschappelijk werk, vrouwenopvang en nog veel meer. Voor de organisatie van het uitstapprogramma heeft GGD Zeeland voor de periode van 2015 tot en met 2017 het project RUPS ingericht.

 

Op deze pagina vindt u alle informatie over het RUPS project en informeren wij u over de voortgang en de resultaten. Informatie over het uitstapprogramma zelf en de hulp aan prostituees vindt u op de website www.rups.nu. Daar staan ook alle contactgegevens van de betrokken hulpverlening in de 4 subregio’s.

 

Voor vragen of informatie over het project RUPS kunt u contact opnemen met:

Thijs Terlouw (06) 27 97 89 20, of Fenna Boeke (06) 57 98 43 92, e-mail rups@ggdzeeland.nl


RUPS buiten Zeeland, West en Midden Brabant

Het uitstapprogramma voor prostituees wordt in heel Nederland door verschillende organisaties uitgevoerd. Wanneer u in contact wilt komen met een uitstapprogramma buiten de regio Zeeland, West en Midden Brabant kijk dan op http://www.soaaids.nl/nl/informatie-voor/prostitutie/goed-geregeld/algemeen/uitstappen voor contactgegevens.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.