Menu

Straling

Straling komt overal voor: in de natuur, thuis en op het werk. Om gezondheidsschade te voorkomen, mag blootstelling aan straling niet te hoog zijn. Daarom zijn op internationaal niveau limieten opgesteld. De overheid ziet erop toe dat die limieten niet worden overschreden. Zo is uw gezondheid beschermd.

 

De laatste jaren is er veel aandacht voor GSM-/UMTS-antennes en hoogspanningslijnen. Deze veroorzaken elektromagnetische velden, ook wel straling genoemd. Uit onderzoek is bekend dat hoge stralingsniveau’s gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. In de leefomgeving zijn de stralingsniveau’s veel lager, waardoor die effecten niet optreden.

 

Klachten

Sterke elektromagnetische velden kunnen acute gezondheidsklachten veroorzaken zoals:

 

  • ongewenste spiertrillingen
  • hartritmestoornissen
  • het zien van lichtflitsjes
  • beschadiging van cellen en weefsels

 

De sterkte van deze velden in de woonomgeving is te laag om deze acute effecten te veroorzaken. Sommige mensen schrijven gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, slapeloosheid of concentratieproblemen, toe aan stralingsbronnen in de omgeving. Maar die relatie is niet bewezen met wetenschappelijk onderzoek.

 

Wat kan de GGD voor u doen?

Woont u in de buurt van GSM-/UMTS-antennes of een hoogspanningslijn en wilt u meer weten over de eventuele gevolgen voor uw gezondheid? Of maakt u zich zorgen over andere stralingsbronnen? Neem dan contact met ons op: 0113 249 456. Wij kunnen u meer vertellen over de gezondheidsrisico’s. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

 

Andere informatiebronnen

Ga voor meer informatie over zendmasten, antennes of mobiele telefonie naar de overheidswebsites van het Antennebureau of voor het Agentschap Telecom. U vindt ze onder het kopje 'Links' rechts op de pagina. Daarnaast kunt u contact opnemen met de eigenaar van de zendmast of antenne of met de gemeente.