Menu

Lood in de bodem

Lood via de bodem

Wanneer u in een gebied woont waar mogelijk verhoogde lood concentraties in de bodem aanwezig zijn, kunt u door het nemen van enkele simpele maatregelen ervoor zorgen dat u en uw kinderen zo min mogelijk lood binnenkrijgen.

 

Tips

  • Laat kinderen na het buitenspelen altijd goed de handen wassen.
  • Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
  • Laat kinderen niet op de onbedekte bodem (“kale bodem”) spelen. Bedek de bodem met schone grond, gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, bij voorkeur waterdoorlatend, zorgt ook voor een goede bedekking.
  • Laat kinderen spelen in een aparte zandbank met schoon wit speelzand.
  • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen voor u naar binnen gaat.
  • Stofzuig regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen toch regelmatig met grond aan de schoenen het huis inkomen.
  • Was het speelgoed of stoffen knuffeldieren af en toe, vooral als deze mee naar buiten worden genomen.
  • Was zelfgekweekte groenten en fruit goed.
  • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde. Heeft u een grote moestuin (groter dan 200 m2)? Vraag dan informatie op over de kwaliteit van de bodem en/of laat deze onderzoeken.

Openbare terreinen

Alle gemeenten in Zeeland maken een inventarisatie van hun eigen (openbare) terreinen die binnen de aandachtsgebieden vallen. Er wordt specifiek naar die locaties gekeken waar kinderen spelen (zoals speeltuinen en schoolpleinen) of (verhuurde) moestuinen aanwezig zijn. Hier zal worden bekeken of er een risico is voor lood blootstelling en indien nodig worden er passende maatregelen genomen.