Menu

Andere bronnen van lood

Drinkwater

Als u een oud huis heeft kunnen er nog loden waterleidingbuizen aanwezig zijn. Maar ook bij nieuwe kranen en waterleidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Hieronder staan een aantal tips om inname van lood via drinkwater te beperken.

  • Vervang loden waterleidingen in uw woning indien deze nog aanwezig zijn.
  • Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik als de loden waterleidingen niet vervangen zijn.
  • Nieuwe waterleidingen: zet elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.
  • Nieuwe kranen: zet elke ochtend de kraan tien seconden open gedurende de eerste drie maanden.
  • Gebruik water uit een fles om babyvoeding te maken als u loden leidingen in huis heeft of recent nieuwe waterleidingen of kranen heeft gekregen.
  • Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water.

Verf

Oude verf kan lood bevatten. Tot 1939 was het gebruik van verf op basis van loodwit toegestaan binnenshuis, maar ook in huizen die daarna zijn gebouwd kunnen nog loodhoudende verflagen voorkomen. Wanneer deze verflagen afschilferen, of worden geschuurd of afgebrand, kunnen deze looddeeltjes in de woning vrijkomen. Ook oud houten speelgoed kan geverfd zijn met loodhoudende verf.

  • Zorg dat er geen kinderen aanwezig zijn tijdens het schuren of afbranden van oude loodhoudende verflagen en maak de ruimtes eerst schoon met een natte doek.
  • Geef kinderen geen oud, geschilderd speelgoed, deze verf kan lood bevatten.