Menu

Andere bronnen van lood

Drinkwater

Als u een oud huis heeft kunnen er nog loden waterleidingbuizen aanwezig zijn. Maar ook bij nieuwe kranen en waterleidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Hieronder staan een aantal tips om inname van lood via drinkwater te beperken.

 • Vervang loden waterleidingen in uw woning indien deze nog aanwezig zijn.
 • Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik als de loden waterleidingen niet vervangen zijn.
 • Nieuwe waterleidingen: zet elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.
 • Nieuwe kranen: zet elke ochtend de kraan tien seconden open gedurende de eerste drie maanden.
 • Gebruik water uit een fles om babyvoeding te maken als u loden leidingen in huis heeft of recent nieuwe waterleidingen of kranen heeft gekregen.
 • Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water.

Verf

Oude verf kan lood bevatten. Tot 1939 was het gebruik van verf op basis van loodwit toegestaan binnenshuis, maar ook in huizen die daarna zijn gebouwd kunnen nog loodhoudende verflagen voorkomen. Wanneer deze verflagen afschilferen, of worden geschuurd of afgebrand, kunnen deze looddeeltjes in de woning vrijkomen. Ook oud houten speelgoed kan geverfd zijn met loodhoudende verf.

 • Zorg dat er geen kinderen aanwezig zijn tijdens het schuren of afbranden van oude loodhoudende verflagen en maak de ruimtes eerst schoon met een natte doek.
 • Geef kinderen geen oud, geschilderd speelgoed, deze verf kan lood bevatten.  

 

Hobbygebruik

Bij het klussen of uitoefenen van een hobby kunt u in contact komen met stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld oplosmiddelen in verf of lijm of stof dat vrijkomt bij het schuren van materialen. Ook huisgenoten van de klusser of hobbyist kunnen in contact komen met deze schadelijke stoffen.

 

Het gebruik van lood, bijvoorbeeld voor vislood, duiklood, in kogels of voor glas-in-lood ramen kan leiden tot contact met lood. Bij het smelten en gieten van lood vindt contact met lood vooral plaats door het inademen van de damp. Bij het renoveren van glas-in-lood kan stof met lood vrijkomen dat ook kan worden ingeademd. Inname kan ook via de mond komen, bijvoorbeeld als u eet of rookt tijdens de klus. Ook een slechte hygiëne, zoals het niet wassen van de handen na de klus, kan tot inname via de mond leiden. Als u niet netjes werkt kan lood in huisstof of de bodem terecht komen. U of uw gezinsleden kunnen zo ook indirect in contact komen met lood.

 

Lood is vooral schadelijk voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Ook een heel  lage blootstelling aan lood heeft al een effect  op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Lood passeert bovendien de placenta. Hierdoor kan ook het ongeboren kind lood binnenkrijgen. Zijn er jonge kinderen of een zwangere vrouw in de buurt: Werk dan niet met lood!

 

Als u toch besluit met lood te werken, neem dan de volgende maatregelen:

 • Zorg dat er geen kinderen of zwangere vrouwen in de buurt zijn.
 • Werk bij voorkeur buiten, in een (open) schuur of onder een afdak met lood en niet in de woning. Wanneer u toch lood binnen gaat gebruiken is het erg belangrijk goed te ventileren of voor een goede afzuiging te zorgen. Goed ventileren betekent dat u ramen en/ of deuren open moet zetten. Voor een goede afzuiging kunt u het beste advies vragen aan een deskundige. 
 • Gebruik werkkleding, - schoenen en eventueel een veiligheidsbril.
 • Eet, drink of rook niet tijdens de klus.
 • Zorg ervoor dat er geen lood op de grond terecht komt.
 • Ruim eventueel gemorst lood zorgvuldig op.
 • Was uw handen direct na het gieten, ook als u beschermende handschoenen heeft gebruikt.
 • Trek de werkkleding en –schoenen na het gieten uit. Doe dit bij voorkeur buiten de woning.

 

Wilt u meer weten over lood en gezondheid? Neem dan contact op met afdeling Medische Milieukunde of het team Milieu en Gezondheid van uw GGD.