Menu

Lood in de leefomgeving

Lood

Lood kan nog op verschillende plaatsen in de leefomgeving aanwezig zijn, onder andere als vervuiling in de bodem. In het verleden zijn er internationaal verschillende maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Lood is uit benzine en verf gehaald en op veel plekken zijn loden waterleidingen vervangen.

Lood is niet goed voor onze gezondheid. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor lood. Lood kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Hoe minder lood kinderen binnen krijgen, hoe beter. Ook tijdens de zwangerschap kan het ongeboren kind worden blootgesteld aan lood via de moeder.

 

Lood in de bodem

Doordat we in het verleden veel verschillende loodhoudende producten en materialen gebruikten, is lood ook in de bodem terecht gekomen. Veel van de bodemverontreinigingen in Nederland zijn al in kaart gebracht en opgeruimd. Toch kan er, vooral in vooroorlogse wijken en oude dorpskernen (die een lange bewoningsgeschiedenis kennen), nog lood in de bodem aanwezig zijn. Ook in Zeeland is dit op sommige plaatsen mogelijk het geval. Klik hier voor een kaart met aandachtsgebieden waar lood in de bodem voor kan komen.

 

Wat kunt u doen?

Kinderen laten buitenspelen is natuurlijk goed voor de gezondheid, maar ze kunnen ook in contact komen met een vervuilde bodem en lood binnenkrijgen, als zij tijdens het buitenspelen vieze vingers of voorwerpen in hun mond steken. Laat kinderen daarom altijd na het buitenspelen goed de handen wassen. Ook kunnen u en uw kinderen lood binnenkrijgen als er groente wordt gegeten uit een tuin waar lood in de bodem zit. Andere bronnen van lood in huis kunnen oude waterleidingen en verf zijn.

 

Op deze pagina's vindt u tips om de inname van lood zoveel mogelijk te voorkomen:

 

Folder
Het Zeeuws platform bodembeheer heeft in samenwerking met de GGD Zeeland een folder opgesteld met alle tips en maatregelen die u kunt nemen om de inname van lood te verminderen. U vind deze folder hier.

 

Vragen?

Heeft u vragen over lood in de bodem of de bodemkwaliteit in uw buurt? Dan kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

 

Wilt u meer weten over lood en gezondheid? Neem dan contact op met de afdeling Medische Milieukunde van de GGD Zeeland via Medische-Milieukunde@ggdzeeland.nl of 0113 – 249400.