Menu

Gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten, zoals voor landbouw en fruitteelt, maar ook voor bijvoorbeeld onkruid in de tuin.  

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan de toelating en het gebruik van deze middelen. Ondanks deze strenge eisen stelt de Gezondheidsraad dat onderzoek nodig is naar de mate waarin omwonenden van agrarische percelen worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen.

Blootstellingsonderzoek

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk of en hoeveel deze mensen blootgesteld zijn aan gewasbeschermingsmiddelen en hierdoor gezondheidsschade oplopen. Daarom coördineert het RIVM in 2014 een onderzoek naar de blootstelling van deze omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Dit onderzoek bouwt voort op het advies van de Gezondheidsraad en gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. GGD Nederland is vertegenwoordigd in het onderzoek. Informatie over het onderzoek is te vinden op http://www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/

 

Wat kan ik zelf doen?

 • Als in uw omgeving middelen worden toegepast kunt u uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden, bijvoorbeeld:
  • ramen sluiten bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen
  • zelf naar binnen gaan en huisdieren binnen houden
  • de was niet buiten laten drogen
  • schoenen uitdoen voor men het huis binnengaat
  • moestuingewassen altijd wassen

   

 • Wanneer u zelf gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in uw tuin, doe dat dan altijd zorgvuldig. Gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat u moet doen wanneer er iets misgaat.
 • Op de website van Milieu Centraal vindt u tips om zonder chemische middelen onkruid of plagen te bestrijden.
 • Twijfelt u over de risico’s van een product of weet u niet hoe u ermee om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
 • Heeft u gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: ga naar uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee.

 

Vragen

Heeft u vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op uw gezondheid: neem contact op met de afdeling Medische Milieukunde van de GGD Zeeland. Telefoonnummer: 0113 249456. Of stel uw vraag via het contactformulier.