Menu

Mechanische ventilatie

Ventilatie is het proces waarbij ‘verse’ lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en ‘gebruikte’ lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Voldoende ventilatie voorkomt dat stoffen zich ophopen in het binnenmilieu van huizen.

Veel huizen hebben een mechanisch afzuigsysteem of balansventilatie. Deze ventilatiesystemen voeren de 'vieze' lucht vanuit de woning mechanisch af.

Mechanisch afzuigsysteem

Een mechanisch afzuigsysteem voert 'vieze' lucht af. In de keuken en de toiletten zit meestal een extra ventiel om vocht en geurtjes te verdrijven. Verse buitenlucht komt het huis binnen via roosters of ramen.

Balansventilatie

Net als het mechanisch afzuigsysteem zuigt balansventilatie lucht af in douche, toilet of keuken. Het verschil met een mechanisch afzuigsysteem is dat balansventilatie ook de verse buitenlucht aanvoert. Omdat er evenveel lucht de woning in- en uitgaat is, heet het systeem 'balans'ventilatie. Meestal is er een schakelaar met drie standen om de aan- en afvoer van lucht te regelen.

 

Balansventilatie kan ook warmte terugwinnen. Dat werkt als volgt: warme afvoerlucht wordt in een groot apparaat langs de verse buitenlucht gevoerd. De warmte van de binnenlucht wordt afgegeven aan de verse koudere buitenlucht. De twee luchtstromen mengen niet met elkaar. Verwarmde verse buitenlucht kan 's winters prettig zijn. In de zomer is hier meestal geen behoefte aan. Het is dan mogelijk de verse lucht niet te laten voorverwarmen. Vraag aan de installateur of dat bij u automatisch gaat. Soms moet u zelf deze functie inschakelen.

Gebruiktips

 • Gebruik de driestandenschakelaar op deze manier: 
  stand 1: als u niet thuis bent
  stand 2: als u wel thuis bent (ook ’s nachts)
  stand 3: bij douchen, koken, veel visite
 • Laat  het ventilatiesysteem jaarlijks controleren en schoonmaken.
 • Ventilatieventielen en gevelroosters moet u zelf schoonmaken. Meestal is 1 tot 2 keer per jaar voldoende.
 • Neem bij klachten over bedompte lucht, schimmelvorming of geluidsoverlast door het ventilatiesysteem contact op met de installateur van het systeem of de verhuurder van de woning.
 • Bij balansventilatie: controleer elke maand de filters en maak deze schoon. Vervang ze minimaal 1x per jaar (de eerste jaren van nieuwbouw vaker).
 • Mechanische afzuiging zorgt alleen voor voldoende verse lucht als er roosters of (klep)ramen open staan.
 • Bij balansventilatie kunt u ramen openzetten, maar dat hoeft niet. Als het systeem goed werkt, zorgt het systeem voor voldoende verse lucht.