Menu

Gevaarlijke stoffen

 

Bent u in contact gekomen met gevaarlijke stoffen zoals asbest, kwik of radon? Of heeft u hier vragen over? Neem contact op met het team Medische Milieukunde van GGD Zeeland.

Gevaarlijke stoffen op het werk
Productie, vervoer, opslag en gebruik van stoffen leiden tot risico’s op de werkplek. Door regelgeving probeert de overheid die risico’s zo klein mogelijk te maken. Raadpleeg de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor meer informatie over gevaarlijke stoffen op het werk.

Radioactiviteit en straling
Waar met nucleair materiaal wordt gewerkt, kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. In bepaalde doses zijn deze schadelijk voor de gezondheid. Raadpleeg de website van Zeeland Veilig voor meer informatie over radioactiviteit en straling.