Menu

Verwijsindex

Wat is de Verwijsindex?
De Verwijsindex Zeeland is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door een signaal in de verwijsindex weten wij sneller of een kind ook bekend is bij andere hulpverleners. Dankzij de verwijsindex blijft elke jongere in beeld en kunnen we onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke begeleiding te bieden. Uw opgroeiende kind kan ondersteuning krijgen van meerdere professionals tegelijkertijd. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij kunnen samenwerken om u en uw kind op de juiste manier te helpen. De professionals die bij uw kind betrokken zijn signaleren dit bij aanvang bij de hulpverlening daarom in het computer -systeem Verwijsindex Zeeland. Het werken met een verwijsindex is een verplichting die geldt voor alle gemeenten in Nederland en is opgenomen in de Jeugdwet.

 

Wat staat er in de Verwijsindex?
De verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij u en uw kind betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bij gehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum van het kind, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de verwijsindex vermeld.

 

Hoe werkt het?
Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Uiteraard speelt ook u hierin een rol!

 

Hoe zit het met privacy?
De verwijsindex is goed beveiligd, zoals dat hoort volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. De professional informeert u wanneer hij in de verwijsindex gaat signaleren. Indien de professional inhoudelijke informatie wil delen met een collega, zal hij dit eerst met u bespreken.

 

Wie heeft toegang?
De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die toestemming hebben gekregen om met dit systeem te werken. De gegevens van uw kind zijn enkel zichtbaar voor de betrokken professionals. U kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van uw gegevens.

 

Heeft u vragen over uw kind en de Verwijsindex, neem dan contact op met uw jeugdverpleegkundige.

Voor algemene vragen over de verwijsindex kunt u contact opnemen met Yvonne Roskam (Jeugdarts GGD) via yvonne.roskam@ggdzeeland.nl.