Menu

Zorgen voor de jeugd van 0 tot 19 jaar

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zien alle Zeeuwse kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. We kijken hoe het met een kind gaat en of het zich goed ontwikkelt. Baby's en peuters krijgen bij ons hun prikken tegen bepaalde ziektes. En ouders ondersteunen we bij alle vragen, twijfels of zorgen over groei, ontwikkeling en gedrag.

Jeugdgezondheidszorg-teams

We werken met vaste teams van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Van 0 tot 4 jaar zie je ze regelmatig. Hetzelfde team blijft jouw kind volgen op de basisschool. Dat betekent een vertrouwd gezicht op het consultatiebureau en op school. 

 

Samen met andere organisaties

Om kinderen zo goed mogelijk te helpen, werken we nauw samen met andere zorgverleners zoals:

 

  • huisartsen en medisch specialisten
  • peuterspeelzalen
  • kinderopvang
  • onderwijsbegeleidingsdienst
  • maatschappelijk werk
  • Emergis
  • Intervence

Verwijsindex Risicokinderen Zeeland

In Zeeland werken alle gemeenten sinds 2011 met het signaleringssysteem Verwijsindex Risicokinderen Zeeland (VIRZ). Met dit digitale systeem kunnen we vroegtijdig problemen bij jeugd van 0 tot 23 jaar aanpakken. Wanneer een professional zich zorgen maakt over een kind wordt dit met de ouders en of de jongere besproken. Wanneer die zorg blijft, wordt een melding in de verwijsindex gedaan. Als JGZ-medewerkers zelf een kind in het systeem aanmelden, zien zij meteen welke andere instanties ook bij het kind betrokken zijn. Deze instanties bepalen dan met elkaar wie het beste hulp kan bieden. Als wij een kind in de verwijsindex melden, wordt dat met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Meer over de VIRZ lees je in de veelgestelde vragen rondom dit onderwerp.

Digitaal dossier

Gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van je kind houden we bij in een digitaal dossier. Alleen artsen, verpleegkundigen uit het JGZ-team mogen dat bekijken. Ouders kunnen de aanleg van een dossier niet weigeren. Wel mogen ze tot het twaalfde jaar het dossier inzien. Daarna heeft je kind dat recht zelf. Je mag vragen om gegevens te corrigeren of te verwijderen. Maar de arts of verpleegkundige blijft verantwoordelijk en kan zo'n verzoek weigeren.