Menu

Jeugdgezondheidszorg middelbare scholen

Gezondheidsonderzoek op middelbare school

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Daarom worden alle jongeren in de tweede klas uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige van de GGD. Tijdens dit onderzoek worden vragen gesteld aan de jongere, waarbij er aandacht is voor de lichamelijke gezondheid en het psychosociale functioneren. Het onderzoek vindt plaats op school. Ouders/verzorgers hoeven hierbij niet aanwezig te zijn. Indien er aanleiding toe bestaat, wordt met de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid besproken om de jongere door te verwijzen naar de jeugdarts en/of het Zorg Advies Team (ZAT). Ook in de vierde klas van de HAVO of het VWO en de derde klas van het VMBO worden jongeren uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat de jongere naar aanleiding hiervan wordt uitgenodigd voor een gesprek op school. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gesteld.

  

Extra onderzoek op aanvraag

Als er zorgen of vragen bestaan over de ontwikkeling van de jongere, of als de jongere zelf zorgen of vragen wil bespreken, is er de mogelijkheid voor een extra onderzoek naast de twee standaard contactmomenten. Dit kan aangevraagd worden door de ouder(s)/verzorger(s) de jongere zelf, school en andere betrokkenen. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kan adviezen geven, meedenken over een oplossing of gewoon een luisterend oor zijn.

  

Ziekteverzuim van kinderen

De school schenkt, samen met GGD Zeeland, meer aandacht aan jongeren die door ziekte niet naar school kunnen komen. Bij langdurig of vaak voorkomend ziekteverzuim neemt de mentor eerst contact op met de ouder(s)/verzorger(s), om te vragen wat er aan de hand is. Naar aanleiding hiervan kan de jongere en/of de ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd voor een gesprek bij het ziekteverzuimspreekuur van de jeugdverpleegkundige, zodat er meer duidelijkheid kan worden verkregen over de ernst en duur van de ziekte.  Het doel hierbij is om vanuit zorg en betrokkenheid te vragen hoe het met de jongere gaat en samen na te denken over oplossingen, zodat dejongere weer (gedeeltelijk) terug naar school kan. Het gesprek is vertrouwelijk. Indien het nodig is om de gegevens terug te koppelen naar school, zal dit gebeuren met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en de jongere.

  

Vragen

Met vragen kunnen ouders en jongeren terecht bij het team van jeugdarts en jeugdverpleegkundige op school.

 

Oosterschelde regio: 

Goes

Zierikzee 

Tholen 

Reimerswaal 

Kapelle

 

Walcheren: 

Middelburg 

Vlissingen

 

Zeeuws-Vlaanderen:

Terneuzen

Hulst

Oostburg