Menu

Risicoprofiel kinderopvang

Risicoprofielen kinderopvang

In dit bestand vindt u de risicoprofielen behorend bij elke geregistreerde kinderopvanglocatie in Zeeland.

Het betreft het risicoprofiel voor de jaren 2017 en eerder. Het risicoprofiel is geen oordeel, maar een hulpmiddel voor de toezichthouder om de benodigde inzet voor het komende jaar in te schatten. Het risicoprofiel is een intern planningsinstrument voor GGD’en. De uitkomst van deze profielen wordt voorgesteld aan de gemeente, die de opdracht geeft om deze inspecties dan uit te voeren.

Het risicoprofiel zegt niet alles over de (pedagogische) kwaliteit van de locatie. Het is zeer aan te bevelen om het risicoprofiel samen met het inspectierapport te bekijken om zodoende een goed beeld te krijgen van de (pedagogische) kwaliteit van een kinderopvanglocatie. De inspectierapporten zijn allemaal openbaar en terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.landelijkregisterkinderopvang.nl).

 

Klik hier voor meer informatie over het risicoprofiel en hoe dit tot stand komt.