Menu

Tuberculose

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte veroorzaakt door de tuberkelbacterie. Tuberculose wordt overgedragen door hoesten en niezen. Hierdoor komen bacteriën in de lucht die door anderen kunnen worden ingeademd. De meest bekende vorm van tuberculose is longtuberculose. Jaarlijks krijgen  ongeveer 900 mensen tuberculose.

 

Tuberculose heeft een besmettelijke en een niet-besmettelijke vorm. De besmettelijke vorm heet open longtuberculose. Tuberculose is goed te behandelen met een langdurige medicijnkuur. Door reizigers van en naar landen waar tuberculose veel voorkomt, blijft de kans op verspreiding van tuberculose in Nederland aanwezig.

 

Meldingsplicht voor artsen

Tuberculose is een ziekte waarvoor een wettelijke aangifteplicht geldt. Een arts die tuberculose vaststelt, moet dat melden bij de tuberculosebestrijding van de GGD. Door registratie van alle aangiften ontstaat een overzicht van waar de tuberculose is gemeld en van het aantal patiënten per jaar en kan de GGD, wanneer nodig, hierop actie ondernemen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

 

Begeleiding, bronopsporing en contactonderzoek

Zodra een arts Tuberculose vaststelt bij een patiënt, volgt een zware en langdurige behandeling met medicijnen. Tijdens deze behandeling is er intensieve begeleiding door de sociaal-verpleegkundige van de GGD. De GGD probeert te achterhalen waar en door wie de patiënt is besmet, dit wordt bronopsporing genoemd. Daarnaast inventariseert de GGD bij een open tuberculose de contacten van de patiënt. Zij worden voorgelicht over de risico’s van een eventuele besmetting en zo nodig onderzocht op tuberculose. Dit onderzoek bestaat uit of een huidtest (de mantoux) of een röntgenfoto van de longen of bloedonderzoek of een combinatie van deze drie.