Menu

Zeeland Zonder Zelfmoord

In Zeeland vinden er per jaar meer zelfmoorden plaats dan gemiddeld in Nederland. Het doel van het suïcidepreventieproject Zeeland Zonder Zelfmoord is tweeledig: zorgen voor een daling van het aantal suïcides en suïcidepogingen én een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak gericht op suïcidepreventie bewerkstelligen.

Zeeland Zonder Zelfmoord is een initiatief van Emergis en GGD Zeeland namens de Zeeuwse gemeenten met ondersteuning van 113Zelfmoordpreventie.

Bijeenkomst 'Suicide voorkom je samen!'

Op maandag 29 oktober 2018 organiseert Zeeland Zonder Zelfmoord de bijeenkomst ‘Suicide voorkom je samen!’ We zijn inmiddels zo’n twee jaar op weg. Gezamenlijk werken we aan het bespreekbaar maken van zelfmoord en suïcidaliteit herkenbaar maken bij professionals. In 2017 is het aantal zelfmoorden in Zeeland helaas fors toegenomen. Deze cijfers laten zien dat we er nog niet zijn en dat een lange adem nodig is. Tijdens de bijeenkomst delen we de resultaten en successen tot nu toe en kijken we samen naar ambities voor de toekomst. 

 

Programma:
17.00 uur | Inloop met buffet
18.00 uur | Start programma met o.a.: 
> Theaterstuk over suïcidepreventie onder jongeren door Theaterschool Zeeland
> Lezing van Gerdien Franx, programmamanager 113Zelfmoordpreventie over Zero Suïcide
> Ervaringsdeskundige(n) aan het woord
> Interactief rondetafelgesprek met betrokken professionals en de zaal
20.00 uur | Afsluiting 

De avondvoorzitter is Margot Verhaagen.

 

Door het groot aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst, is het niet meer mogelijk u aan te melden.