Menu

Veilig Thuis

Wanneer er in een gezin veel ruzie is en er klappen vallen, noemen we dat huiselijk geweld. Ook komt het voor dat er psychische druk wordt uitgeoefend, mensen elkaar bedreigen of iemand wordt gestalkt. Er kan sprake zijn van financiële afpersing, seksueel misbruik of van een partner die dingen verbiedt, zoals het omgaan met vrienden.

Heeft u met huiselijk geweld te maken, dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Zeeland. Veilig Thuis Zeeland is er voor iedereen die vragen heeft over huiselijk geweld en kindermishandeling of een melding wil doen van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Professionals kunnen de experts van Veilig Thuis Zeeland raadplegen voor overleg.

 

Kijk voor meer informatie over Veilig Thuis op www.vooreenveiligthuis.nl of neem contact op.

 

Klachten

Heeft u een klacht over Veilig Thuis? Lees dan de klachtenfolder.

 

Recht op een vertrouwenspersoon
Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit geldt zowel voor adviesvragers, voor melders, als voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.


Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de medewerker van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij beantwoordt uw vragen, informeert u over uw rechten en geeft advies. Heeft u behoefte aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis over uw klacht? Dan brengt het AKJ u in contact met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang, die het vertrouwenswerk in uw regio uitvoert.

 

Zo bereikt u de vertrouwenspersoon
•     Bel naar 088 - 5551000.
•     Mail naar info@akj.nl.
•     Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
 
Zie ook: www.akj.nl/veiligthuis.