Menu

Veilig Thuis

Wanneer er in een gezin veel ruzie is en er klappen vallen, noemen we dat huiselijk geweld. Ook komt het voor dat er psychische druk wordt uitgeoefend, mensen elkaar bedreigen of iemand wordt gestalkt. Er kan sprake zijn van financiële afpersing, seksueel misbruik of van een partner die dingen verbiedt, zoals het omgaan met vrienden.

Heeft u met huiselijk geweld te maken, dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Zeeland. Veilig Thuis Zeeland is er voor iedereen die vragen heeft over huiselijk geweld en kindermishandeling of een melding wil doen van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Professionals kunnen de experts van Veilig Thuis Zeeland raadplegen voor overleg.

 

Kijk voor meer informatie over Veilig Thuis op www.vooreenveiligthuis.nl of neem contact op.

 

Klachten

Heeft u een klacht over Veilig Thuis? Lees dan de klachtenfolder.

 

Iedereen die vragen of een klacht heeft over Veilig Thuis kan gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersonen bieden informatie, advies en ondersteuning. De Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) biedt deze ondersteuning gratis. Ga voor meer informatie naar www.akj.nl of bel 088-5551000.