Menu

Hulp vragen voor een ander

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) is er voor mensen met een combinatie van problemen op verschillende levensgebieden. Vaak hebben ze psychiatrische problemen, een verslaving of verstandelijke beperkingen. Daardoor kunnen ze soms niet meer in hun eigen levensonderhoud voorzien. Of ze veroorzaken overlast voor hun omgeving.

Om deze mensen te helpen, werken allerlei organisaties samen in een netwerk. De OGGz biedt medische zorg, maar ook praktische ondersteuning, rehabilitatie en opvang. De GGD Zeeland heeft een centraal advies- en meldpunt. Daar kunt u terecht met vragen, voor advies of het aanmelden van iemand waar u zich zorgen over maakt.

Sociaal netwerk is belangrijk

Het komt zelden voor dat mensen zelf om hulp vragen. Als er niets gebeurt glijden ze langzaam af. Het kan gaan om een familielid, een buurman of buurvrouw, een gezin of iemand anders uit uw omgeving. Trek aan de bel als u zich zorgen maakt en vindt dat er hulp nodig is. Samen zorgen wij ervoor dat kwetsbare mensen niet buiten de samenleving komen te staan, maar er juist bij blijven horen. Voor mensen die 'anders' of 'sociaal kwetsbaar' zijn, is een uitgebreid sociaal netwerk niet vanzelfsprekend. Terwijl het voor hen juist heel belangrijk is om een persoonlijk netwerk te hebben.