Menu

Meldformulier WMO geweld

Melden van geweld bij de verstrekking van een voorziening

Definitie van geweld volgens de wet: Lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

 

Wilt u een melding doen van een calamiteit of geweldsincident? Vul dan hieronder het meldformulier WMO-toezicht GGD in.

 

Mocht u nog vragen hebben over de melding en het formulier dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van de toezichthouders WMO op 0113 – 249 456 of stuur een e-mail naar wmotoezicht@ggdzeeland.nl.

Geweld melden

Wie is/was er bij het geweld betrokken?

Was het geweld waar u over wilt melden eenmalig of heeft het over een langere termijn plaats gevonden?

Gegevens over de locatie

Is de Raad van Bestuur/directie van de instelling ook op dit adres gevestigd? (Indien antwoord nee, graag de afwijkende adresgegevens)

Is de Raad van Bestuur/directie geïnformeerd over deze melding?

Is de individuele beroepskracht die betrokken is bij de gebeurtenis werkzaam op de locatie van de gebeurtenis?

Indien bij de cliënt thuis

Gegevens melder

Nieuwe groep

Geslacht cliënt

Nieuwe groep

Nieuwe groep

Zijn er nog andere zorgaanbieders betrokken bij de gebeurtenis?

Nieuwe groep

Zijn de ouders/wettelijke vertegenwoordiger of partner op de hoogte gebracht?

Verwacht u dat deze gebeurtenis leidt tot maatschappelijke onrust of publiciteitsgevoelig is?

Nazorg

Is er tevens gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd?

Nieuwe groep