Menu

Meldformulier WMO calamiteit

Melden van een calamiteit


Definitie van een calamiteit volgens de wet: Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening, en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid.

Een calamiteit is onder meer:

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt
  • Elke suïcide van een cliënt
  • Elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt
  • Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door cliënten, hulpverleners, ouders of verzorgers

 

Wilt u een melding doen van een calamiteit of geweldsincident? Vul dan hieronder het meldformulier WMO-toezicht GGD in.

 

Mocht u nog vragen hebben over de melding en het formulier dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van de toezichthouders WMO op 0113 – 249 456 of stuur een e-mail naar wmotoezicht@ggdzeeland.nl.

Calamiteit melden

Welk soort calamiteit wilt u melden?

Heeft de gebeurtenis waarover u wilt melden plaats gevonden bij een andere zorgaanbieder dan u zelf?

Nieuwe groep

Is de Raad van Bestuur/directie van de instelling ook op dit adres gevestigd? (Indien antwoord nee, graag de afwijkende adresgegevens)

Is de Raad van Bestuur/directie geïnformeerd over deze melding?

Is de individuele beroepskracht die betrokken is bij de gebeurtenis werkzaam op de locatie van de gebeurtenis?

Indien bij de cliënt thuis

Gegevens melder

Betrokken cliënt(en)

Geslacht cliënt

Beschrijving gebeurtenis

Overige betrokken zorgaanbieders

Zijn er nog andere zorgaanbieders betrokken bij de gebeurtenis?

Nieuwe groep

Zijn de ouders/wettelijke vertegenwoordiger of partner op de hoogte gebracht?

Verwacht u dat deze gebeurtenis leidt tot maatschappelijke onrust of publiciteitsgevoelig is?

Nieuwe groep

Is er tevens gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd?

Einde melding