Menu

Een melding doen

Een melding doen

Seksueel misbruik, misstanden of het onverwachts overlijden van een patiënt. Meldpunt toezicht WMO van GGD Zeeland staat klaar voor deze en andere conflicten en geweldsincidenten die plaats vinden tijdens de ondersteuning in het kader van de WMO. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of geweld te melden. Wilt u een melding doen? Klik dan links in het menu door naar het gewenste meldformulier.

 

Vervolgstappen

Naar aanleiding van deze melding neemt de toezichthouder binnen één werkdag telefonisch contact op met de melder. Vervolgens brengt de toezichthouder o.a. een bezoek aan de instelling of cliënt. Afhankelijk van de aard van de melding en het telefoongesprek kan dit bezoek snel plaatsvinden of wat later (en in onderling overleg) worden gepland.

 

Voor wie is het meldpunt bedoeld?

Het meldpunt is in eerste instantie bedoeld voor zorgaanbieders die werkzaamheden verrichten in het kader van de WMO 2015. Maar wanneer andere personen informatie hebben over misstanden of het gebruik van geweld bij het verlenen van zorg of het bieden van ondersteuning dan kunnen zij dit hier melden. Die informatie kan aanleiding zijn voor de toezichthouder om een onderzoek te starten.

Het meldpunt is niet bedoeld voor het melden van klachten, wanneer u als cliënt niet eens bent met de wijze waarop de zorg wordt uitgevoerd. Voor die klachten kunt u terecht bij de zorgaanbieder zelf. De wet schrijft voor dat alle zorgaanbieders werken met een klachtenregeling. Mocht u daar geen gehoor bij vinden, dan kunt u dat melden bij de gemeente waarin u woont. 

 

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over de melding en het formulier dan kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 0113 – 249 456 of stuur een e-mail naar wmotoezicht@ggdzeeland.nl.

 

Het Meldpunt toezicht WMO van GGD Zeeland houdt toezicht op de uitvoering van de Wmo in en in opdracht van de gemeenten in Zeeland te weten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen.