Menu

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) in werking getreden. De wet legt de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning nog nadrukkelijker bij de gemeenten, als onderdeel van de decentralisatie van het sociaal beleid. De gemeenten zien onder andere toe op de naleving van de WMO 2015.

 

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. De Directeur Publieke Gezondheid heeft, als toezichthouder WMO voor de 13 Zeeuwse gemeenten, mevr. N. van Gelder en de heer J. Bosch gemachtigd om toezichttaken uit te oefenen in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning.

 

Voor aanbieders van jeugdhulp geldt dat meldingen van geweldsincidenten/calamiteiten die zich voordoen als gevolg van de jeugdhulp, gedaan moeten worden bij de landelijke inspecties. Jeugdhulpaanbieders melden bij de Inspectie Jeugdzorg (IJZ). Jeugdgezondheidszorg meldt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het WMO-toezicht voor advies.