Menu

Advies voor scholen

De laatste tijd is er veel aandacht voor het binnenmilieu op scholen. Frisse lucht verbetert de leerprestaties en er zijn minder zieken. Toch kampen nog veel scholen met een slechte luchtkwaliteit. De temperatuur en geluidsoverlast van ventilatiesystemen zijn de grootste knelpunten.

Regelmatig onderzoekt de GGD de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. We meten dan de CO2-waarden, temperatuur en de vochtigheid in een lokaal. De medisch milieukundige maakt hiervan een rapport. In overleg kunnen, tegen betaling, ook andere metingen plaatsvinden.

 

Frisse lucht

Het verlagen van het energieverbruik en het verbeteren van het binnenmilieu staat de laatste jaren hoog op het wensenlijstje van schooldirecties en schoolbesturen. Het Rijk stimuleert het nemen van maatregelen en heeft daarvoor een aantal subsidieregelingen opgezet. Het Frisse Scholenproject stimuleert om beter te isoleren én ventileren. U leest meer over dit project op een aparte website van het ministerie van Economische Zaken.

 

Programma eigen frisse scholen
Als gemeente of schoolbestuur wilt u graag een Frisse School: een schoolgebouw met een goed binnenmilieu en een lage energierekening. Bij nieuwbouw of renovatie moet u hiervoor de eisen formuleren waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Om u hierbij te ondersteunen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in 2008 het 'Programma van Eisen - Frisse Scholen' laten ontwikkelen. De vierde versie van het 'Programma van Eisen - Frisse Scholen' is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangepast aan de eisen in het Bouwbesluit zoals per 1 januari 2015 van kracht zijn. Het hele programma kunt u hier lezen.

 

Een frisse klas = slimmer!
Dat is u vast niet onbekend. Al jaren zet GGD Zeeland samen met de andere GGD'en in Nederland zich in voor het bewustwordingsproject 'binnenmilieu basisscholen'. GGD GHOR Nederland heeft een online inspiratieboekje voor het bewustwordingsproject binnenmilieu basisscholen gemaakt. Dit geeft een overzicht van alle GGD-activiteiten om scholen fris te maken. Het geeft ook inspiratie voor de toekomst. Het online inspiratieboekje 'Terugblik en frisse inpiratie voor de toekomst' is hier te bekijken.

Ventileren

Ventilatie is het proces waarbij ‘verse’ lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en ‘gebruikte’ lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Voldoende ventilatie voorkomt dat stoffen zich ophopen in het binnenmilieu van schoolgebouwen. Veel scholen hebben een mechanisch afzuigsysteem of balansventilatie. Deze ventilatiesystemen voeren de 'vieze' lucht vanuit de school mechanisch af. Daarnaast kunt u zelf ook een aantal stappen ondernemen om te zorgen voor een betere ventilatie. Lees meer over ventileren.

 

Themacertificaat Milieu en natuur

Vindt uw school een frisse, groene en bewuste leeromgeving belangrijk? Kijk dan eens op de pagina themacertificaat Milieu en natuur. In dit themacertificaat staan onderwerpen centraal zoals het monitoren van de ventilatie, aandacht voor milieubewustzijn en 'groene' activiteiten. Raadpleeg ook eens de checklist binnenmilieu om precies te zien op welke punten er mogelijk winst te behalen valt. Het online inspiratieboekje 'Bewustwordingsproject binnenmilieu basisscholen - terugblik en frisse inspiratie voor de toekomst' is hier te bekijken.

 

Voor een juiste afhandeling van uw vraag of klacht aan afdeling medische milieukunde vragen wij u om dit formulier in te vullen. Wij streven er naar om op uw vraag of klacht binnen twee weken te reageren.

Wat is uw klacht of vraag op het gebied van milieu?

Omschrijving vraag/klacht

Wat verwacht u van de GGD?

Gezondheidsklachten

Contactgegevens

Zijn er andere instanties ingelicht? (o.a. woningbouwvereniging,gemeente?) *