Menu

Advies voor scholen

Een gezond binnenmilieu op school is belangrijk. Frisse lucht verbetert de leerprestaties en er zijn minder zieken. Toch kampen nog veel scholen met een slechte luchtkwaliteit. De temperatuur en geluidsoverlast van ventilatiesystemen zijn de grootste knelpunten. GGD Zeeland heeft veel scholen bezocht om de luchtkwaliteit in schoolgebouwen te meten. In veel gevallen kan een school zelf al veel doen om de luchtkwaliteit positief te beïnvloeden.

Ventileren

Ventilatie is het proces waarbij ‘verse’ lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en ‘gebruikte’ lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Voldoende ventilatie voorkomt dat stoffen zich ophopen in het binnenmilieu van schoolgebouwen. Veel scholen hebben een mechanisch afzuigsysteem of balansventilatie. Deze ventilatiesystemen voeren de 'vieze' lucht vanuit de school mechanisch af. Daarnaast kunt u zelf ook een aantal stappen ondernemen om te zorgen voor een betere ventilatie. Lees meer over ventileren.

 

De Gezonde School

Binnenmilieu is één van de thema’s van de Gezonde School. GGD Zeeland stimuleert basisscholen gebruik te maken van de Gezonde School aanpak, dus ook als het gaat om binnenmilieu.

 

Basisonderwijs
Voor basisscholen geldt dat ‘binnenmilieu’ valt onder het Gezonde School thema ‘Natuur en Milieu’. Als de school alle pijlers binnen dit thema op orde heeft, kan het themacertificaat aangevraagd worden. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de schoollocatie zich een Gezonde School noemen.

Meer weten? Lees verder op de website van de Gezonde School.

 

Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs bestaat het Gezonde School thema ‘Binnenmilieu’. Hiervoor is geen themacertificaat te behalen, maar werken aan een gezonde luchtkwaliteit loont natuurlijk sowieso! Meer informatie over dit thema en over erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u op de website van de Gezonde School.  

 

Wat kan de GGD voor u betekenen?

Wilt u aan de slag met het Gezonde School thema Natuur en Milieu/Binnenmilieu en heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marissa Schoenmaker via gezondeschool@ggdzeeland.nl
Wilt u niet specifiek aan de slag met de Gezonde School maar heeft u over het algemeen vragen over het binnenmilieu bij u op school? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Milieukunde via dit contactformulier