Menu

De Gezonde School

De Gezonde School

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school, dat is de missie van het programma Gezonde School van GGD-GHOR Nederland. De Gezonde School-aanpak helpt om planmatig en integraal aan de slag te gaan met gezonde leefstijl en zo de gezondheid van leerlingen structureel te bevorderen.

 

De Gezonde School-aanpak

Om aan de slag te gaan met deze aanpak, kiest u een van de thema’s: Voeding, Bewegen en sport, Roken en alcohol, Welbevinden, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Milieu en natuur of Mediawijsheid. De Gezonde School-aanpak helpt u om in kaart te brengen wat u als school al doet om de gezondheid van de leerlingen te bevorderen. Van daaruit kan er worden gekeken naar kansen om het beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren. Onderdeel hiervan is het bundelen van losse activiteiten tot een gestructureerd en planmatig geheel.

 

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Om aan de slag te gaan met gezonde leefstijl op school kiest u één of meerdere thema’s. Per thema kunt u een certificaat aanvragen. Zo kunt u klein beginnen en de aanpak stap voor stap uitbreiden. Op dit moment zijn er 39 Zeeuwse scholen met het vignet Gezonde School. Onze ambitie is dat elke school in Zeeland een ‘Gezonde School’ wordt!

 

Voordelen

Het werken met de Gezonde School-aanpak levert voor de school voordelen op:

  • De aanpak helpt om een duidelijke visie te formuleren op gezondheid en een gezonde leefstijl, en om die op te nemen in het beleid.

  • De aanpak helpt samenhang te brengen in de activiteiten op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl en deze structureel in te bedden. Dit voorkomt ad hoc keuzes en tijd en financiën worden effectief benut.

  • De aanpak versterkt de gedachte dat ouders en scholen partners zijn in de opvoeding van het kind en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.

  • Het pedagogisch klimaat op school verbetert en de leerprestaties gaan omhoog als leerlingen gezonder zijn.

  • De aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl biedt de school de kans zich te profileren.

  • De aanpak biedt handvatten voor de invulling van een deel van de wettelijke taken op het gebied van gezondheid.

 

Gezonde School –adviseurs

Elke school kan zelf aan de slag met het werken aan een gezonde leefstijl door gebruik te maken van de materialen op www.gezondeschool.nl. Desgewenst kan de school ondersteund worden door een Gezonde School-adviseur. GGD Zeeland heeft per regio een Gezonde School adviseur. De adviseur helpt de school bij het voldoen aan alle eisen en het aanvragen van het certificaat. De adviezen op het thema ‘Voeding’ of ‘Bewegen en Sport’ worden gegeven voor Gezonde School adviseurs van SportZeeland.

 

Ondersteuningsaanbod

In het voorjaar van 2018 konden scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2018-2019. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- en scholing, hulp en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Er zijn 29 Zeeuwse scholen van wie de aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod is toegekend. Zij gaan dit schooljaar samen met de Gezonde School-adviseur aan de slag om te werken aan gezonde leefstijl. Zodra de inschrijfperiode voor 2019-2020 bekend is, wordt hierover via onder andere deze pagina gecommuniceerd.

  

Deelnemen?
Heeft u vragen over de Gezonde School of denkt u erover hier mee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Marissa Schoenmaker, Coördinator Gezonde School via gezondeschool@ggdzeeland.nl. Ook voor het thema ‘Voeding’ of ‘Bewegen en Sport’ kunt u terecht bij Marissa. Zij zet uw ondersteuningsaanvraag uit bij SportZeeland.