Menu

De Gezonde School

De Gezonde School

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school, dat is de missie van het programma Gezonde School van GGD-GHOR Nederland.

 

Aan de slag met de Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak helpt je om te werken aan de ambities die jouw school heeft op het gebied van een gezonde leefstijl. Met de aanpak kun je planmatig en integraal aan de slag om zo de gezondheid van leerlingen structureel te bevorderen! Door eerst in kaart te brengen wat je als school al doet om de gezondheid van de leerlingen te bevorderen, kun je  vervolgens kijken naar kansen om het beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren. Het bundelen van losse activiteiten leidt tot een gestructureerd geheel! Om te laten zien dat jouw school uitblinkt, kun je het vignet Gezonde School aanvragen.

 

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Om aan de slag te gaan met gezonde leefstijl op school kiest u één of meerdere thema’s. Per thema kunt u een certificaat aanvragen. Zo kunt u klein beginnen en de aanpak stap voor stap uitbreiden. Op dit moment zijn er 39 Zeeuwse scholen met het vignet Gezonde School. Onze ambitie is dat elke school in Zeeland een ‘Gezonde School’ wordt!

 

Voordelen

Het werken met de Gezonde School-aanpak levert voor de school voordelen op:

  • De aanpak helpt om een duidelijke visie te formuleren op gezondheid en een gezonde leefstijl, en om die op te nemen in het beleid.

  • De aanpak helpt samenhang te brengen in de activiteiten op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl en deze structureel in te bedden. Dit voorkomt ad hoc keuzes en tijd en financiën worden effectief benut.

  • De aanpak versterkt de gedachte dat ouders en scholen partners zijn in de opvoeding van het kind en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.

  • Het pedagogisch klimaat op school verbetert en de leerprestaties gaan omhoog als leerlingen gezonder zijn.

  • De aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl biedt de school de kans zich te profileren.

  • De aanpak biedt handvatten voor de invulling van een deel van de wettelijke taken op het gebied van gezondheid.

 

Gratis ondersteuning voor jouw school!

Wil je aan de slag met de Gezonde School-aanpak en kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Vraag dan vandaag nog het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan! De aanvraag voor het ondersteuningsaanbod kan van 4 maart t/m 18 april 2019 en kan gedaan worden via www.mijngezondeschool.nl.


Het ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt jouw school om Gezonde School te worden op één van de thema’s: Om te starten met deze aanpak, kies je één van de thema’s: Voeding, Bewegen &  sport, Roken-, alcohol & drugspreventie, Welbevinden, Relaties & seksualiteit, Fysieke veiligheid of Milieu & natuur. De ondersteuning bestaat uit een geldbedrag van € 3000,-. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. Daarnaast kun je het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het geldbedrag krijgt de school advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van GGD Zeeland of SportZeeland (in totaal 10 uur).

  

Hoe gezond is jouw school?

Hoe ver ben je als school al en wat zou je nog meer kunnen doen? De test ‘Hoe gezond is jouw school’ biedt hierbij hulp. Het beantwoorden van deze vragen kan je helpen in het kiezen van een thema om mee aan de slag te gaan!

 

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de Gezonde School of denkt u erover om deel te nemen? Neem dan contact op met Marissa Schoenmaker, Coördinator Gezonde School via gezondeschool@ggdzeeland.nl.