Menu

Zorgadviesteams in het basisonderwijs

Sommige basisscholen in Zeeland participeren in een overkoepelend zorgoverleg. Dit zorgoverleg vormt een voorziening waarin onderwijs, jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg nauw samenwerken.

 

Het zorgadviesteam bestaat uit:

 

  • een afvaardiging van de school
  • een maatschappelijk werker
  • een medewerker van Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland
  • een jeugdarts
  • overige zorgverleners

 

De zorgadviesteams zijn er om psychosociale problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk te herkennen en zo adequaat mogelijk te begeleiden. Daardoor komen minder jongeren in een (zwaar) hulpverleningstraject terecht. Kinderen met problemen krijgen een afzonderlijk zorgtraject.