Menu

Begeleiden van leerlingen met ziekteverzuim

Op sommige scholen biedt de GGD ziekteverzuimbegeleiding aan leerlingen die opvallend vaak ziek zijn. De jeugdverpleegkundige probeert te voorkomen dat de leerling zich nog vaker ziek gaat melden, of misschien wel stopt met school.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail aan het secretariaat Jeugdgezondheidszorg: secretariaat-jgz@ggdzeeland.nl of bel: 0113 - 249 406.