Menu

Veiligheid en hygiëne

Op het eerste gezicht hebben jeugdgezondheidszorg en veiligheid op school niet zo veel met elkaar te maken. Toch is het bevorderen van de veiligheid op en rond de school een belangrijke taak van de GGD. Ongevallen zijn de meestvoorkomende oorzaak van verwonding en overlijden van kinderen.

 

Veiligheid op en om de school gaat verder dan alleen de school en haar voorzieningen. Ook de verkeersveiligheid rond de school en op de wegen daarnaartoe tellen mee. De GGD voert op aanvraag onderzoek uit naar alle factoren die de veiligheid van schoolkinderen beïnvloeden. 

 

Een goede hygiëne voorkomt besmettelijke ziekten. Daarom doet de GGD op verzoek van de scholen onderzoek naar de medisch-hygiënische omstandigheden op scholen. Alles wat een relatie heeft met de gezondheid van kinderen binnen de schoolomgeving komt in deze onderzoeken aan de orde. Schoolbesturen kunnen advies inwinnen over het aanbrengen van verbeteringen, eventueel in overleg met de ARBO-dienst.