Menu

Preventieve tandzorg

Tanden en kiezen gaan een leven lang mee, mits je ze goed en regelmatig poetst. Kinderen poetsen niet uit zichzelf. Als ze leren hun melkgebit goed te verzorgen, zullen ze dat vaak ook bij hun blijvend gebit doen. Het schoolgezondheidsbeleid van de GGD Zeeland kent allerlei activiteiten die een kind stimuleren in juiste verzorging van het gebit.

 

 

De GGD heeft voorlichtingspakketten en bij de Zeeuwse Bibliotheek zijn er leskisten voor het basisonderwijs. Daarnaast geeft de GGD voorlichting op scholen en zijn er ouderbijeenkomsten en lezingen.

 

Themakist Tanderosie

Het wordt steeds duidelijker dat het fenomeen tand-erosie toeneemt. Het gaat voornamelijk om de groep van 12 tot 16-jarigen. Een groot probleem hierbij is dat de tandarts tanderosie eigenlijk niet kan behandelen, omdat het een slijtageproces is. Één van de belangrijkste oorzaken van deze slijtage is het veelvuldig nuttigen van zure dranken: frisdrank, vruchtensappen en sportdrank. Veel mensen zijn zich niet bewust van de risico’s die ze lopen als ze hier vaak een slokje van nemen. Met de themakist Tanderosie kan het onderwerp onder de aandacht gebracht worden; er zijn foto’s en materiaal om proefjes te doen. Zo kan een bewustwordingsproces op gang gebracht worden over de eigen drinkgewoonten.

 

Vragen?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Emmy Heineke, tandheelkundig medewerker bij de GGD Zeeland: 0113-249456