Menu

Sam de Waterman

Er voor zorgen dat water drinken weer de norm wordt op scholen en kinderdagverblijven, dat is waar Sam de Waterman naar streeft. Centraal in de methode staat het Sam de Waterman voorleesboek met verhalen over Sam, zijn vrienden en zijn familie. In Sam’s dagelijks leven gaat er soms iets mis, maar Sam vindt altijd een oplossing en water speelt hierin een belangrijke rol! Deze positieve benadering helpt kinderen om water drinken in te bedden in hun consumptiegewoonten. De verhalen over Sam zijn ontwikkeld om voor te lezen tijdens een klassikaal waterdrinkmoment, waarbij er uit een speciale Sam bidon wordt gedronken. Er ontstaat een ritueel, waardoor kinderen water interessant, leuk en nuttig gaan vinden; kinderen ontwikkelen een positieve attitude ten aanzien van water en water drinken. Als Sam in de klas wordt ingezet, ontstaat er ook een nieuwe norm in de klas: water drinken is normaal. Deze sociale omgeving is cruciaal voor de ontwikkeling van gezonde drinkgewoontes.

 

Pilot 1.0 – Schooljaar 2017-2018
Vorig schooljaar zijn we gestart met Sam de Waterman. Vijftien pilotbasisscholen hebben gedurende acht weken de Sam verhalen voorgelezen in groep 1 en 2 terwijl zij gezamenlijk water dronken. Verpleegkunde studenten van de HZ hebben in deze periode onder begeleiding van het Lectoraat Healthy Region onderzoek gedaan naar het drinkgedrag van kinderen in groep 1 en 2. De resultaten laten zien dat het drinken van water op de scholen gemiddeld met 7% is toegenomen. Bedankt, Sam!

 

“De kinderen vonden het Sam de Waterman project leuk en zijn zich nu bewuster van het belang van water. Zij zagen Sam als een voorbeeldfiguur, ze willen zijn zoals Sam.”
– leerkracht van groep 2


Pilot 2.0 – Schooljaar 2018-2019
Na het grote succes van de pilot willen we natuurlijk dat alle groepen 1 en 2 in Zeeland aan de slag kunnen met Sam de Waterman. Helaas bleek het vinden van financiering voor de voorleesboeken en bidons erg lastig. Dit schooljaar kunnen we daarom nog niet elke school de Sam de Waterman methodiek aanbieden. Máár, wel gaan we van start met een tweede pilot! Naar aanleiding van de feedback die we ontvingen tijdens de eerste pilot, heeft een projectgroep van HZ studenten gewerkt aan een uitbreiding van de methodiek. Naast Sam de Waterman voorleesboeken, bidons, kleur- en lesplaten zijn er nu ook activiteitenkaarten! Deze kaarten bieden inspiratie om met de kinderen het thema water op een originele en leerzame manier te bespreken. We zijn enorm benieuwd hoe deze activiteitenkaarten in de praktijk ervaren worden. HZ studenten van de minor ‘De professional in de Gezonde Regio’ zullen daarom onderzoek doen naar de effectiviteit van de methodiek. 

 

In de periode tussen de voorjaars- en meivakantie gaan er 11 scholen aan de slag met de tweede pilot Sam de Waterman. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, leest u dit op deze pagina!

 

Wilt u meer informatie over Sam de Waterman? Neem dan contact op met Marissa Schoenmaker via marissa.schoenmaker@ggdzeeland.nl.