Menu

Opvoedondersteuning

De GGD Zeeland geeft ondersteuning, voorlichting en advies aan ouders en leerkrachten over o.a.:

  • Algemene vragen betreffende de opvoeding van het kind.
  • Vragen die bestaan rond specifiek gedrag van het kind op school en/of thuis.
  • Bedplassen

 

De jeugdverpleegkundige geeft deze ondersteuning tijdens de reguliere contacten die zij/hij heeft met de ouder en het kind. Indien er meer gesprekken nodig zijn om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij de opvoeding, kunnen er extra gesprekken gehouden worden. Ook deze vinden in beginsel plaats op het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige komt soms ook op huisbezoek indien daar een indicatie voor is.