Menu

Jeugd en opvoeden

Kinderen maken hun eerste levensjaren een grote ontwikkeling door. Door deze ontwikkeling goed te volgen en waar nodig een handje te helpen, groeien zo veel mogelijk kinderen op tot gezonde volwassenen.

De medewerkers van de Jeugdgezondheidzorg van de GGD zetten zich in voor een gezonde groei en het voorkomen en vroeg opsporen van gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. Daarbij werken we nauw samen met andere organisaties en zorgverleners. Zo spelen bijvoorbeeld het onderwijs en de kinderopvang ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind. We werken met vaste teams van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.