Menu

Ship Sanitation Certificate

Naar de Engelse versie/ read English version
In de havens van Terneuzen en Vlissingen kunnen schepen een Ship Sanitation Certificate (SSC) aanvragen. Dit certificaat vervangt het ontrattingscertificaat. Het SSC is ingevoerd om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden. Internationaal varende schepen moeten het aan boord hebben.

De GGD Zeeland verzorgt de uitgifte van de Ship Sanitation Certificates. Hierbij werken we samen met de havendienst. De inspecties zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Er zijn drie verschillende soorten certificaten.

 

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)

Een schip is gecontroleerd en alles is in orde. Het schip is voor  zes maanden vrijgesteld van sanitaire controles.

 

Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)

Een schip is gecontroleerd en er zijn gebreken geconstateerd. Op het certificaat worden de gebreken genoemd.  Het schip moet deze laten repareren of oplossen en moet de gebreken opnieuw laten controleren.

 

Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC)

Als wij door omstandigheden niet in staat zijn om een aangevraagde inspectie uit te voeren, dan krijgt u in uitzonderlijke situaties een Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC). Met dit certificaat wordt uw huidige certificaat voor de duur van één maand verlengd.

 

Normen WHO

De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft richtlijnen opgesteld voor de inspectie. Onderstaande onderdelen van het schip moeten ‘in orde’ zijn:

 

 • Kombuis en voedselvoorziening
 • Pantry en opslagruimten
 • Vrachtruim
 • Verblijven van bemanning en officieren
 • Drinkwater
 • Riolering
 • Ballasttanks
 • Afval (ook medisch afval)
 • Stilstaand water
 • Machinekamer
 • Medische voorzieningen
 • Zwembaden en spa’s

 

Aanvraag certificaat

Een aanvraag voor een Ship Sanitation Certificate dient ten minste 24 uur van te voren schriftelijk worden aangevraagd middels dit aanvraagformulier. Inspecties kunnen 7 dagen per week (van 07.00 - 22.00 uur) worden uitgevoerd. De GGD inspecteur neemt na ontvangst van het formulier zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

 

Wij streven er naar op een zo kort mogelijke termijn na uw aanvraag de inspectie uit te voeren. Aan bovenstaande genoemde tijdstippen kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven

Lees hier de tarieven voor de afgifte van een Ship Sanitation Certificate.