Menu

Hygiënebegeleiding voor zorginstellingen en kindercentra

Bent u verantwoordelijk voor het hygiënisch werken in uw instelling? Dan kan de GGD u helpen bij elk onderdeel van het proces. De afdeling Hygiëne & Preventie van de GGD biedt verschillende vormen van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking, met als doel een goede, hygiënische en dus veilige zorgverlening.

 

Ons programma hygiënebegeleiding bestaat uit diverse onderdelen. Door te kiezen voor het totaalpakket of enkele onderdelen uit het programma, bepaalt u zelf het aanbod dat past bij uw situatie en uw wensen.

 

Programma hygiënebegeleiding

Het hygiënebegeleidingsprogramma kent de volgende onderdelen:

 

 • bewonerszorg
 • ondersteunende diensten
 • instructiemomenten
 • registratie en beleid
 • deelname hygiënecommissie
 • voorlichting

 

Bewonerszorg op de werkvloer

Onze hygiënist checkt de handelingen tijdens de uitvoering van de dagelijkse zorg voor de bewoners, zoals persoonlijke hygiëne, verpleegtechnische handelingen en medicijntoediening en -opslag. De resultaten worden ter plekke besproken.

 

Ondersteunende diensten

De hygiënist bekijkt op de werkvloer de werkzaamheden van de schoonmaakdienst, de paramedici en eventueel de kapper, de pedicure/manicure. We letten op afval- en wasgoedverwerking en de hygiëne rond reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische instrumenten. De resultaten krijgt u terug in een aantal praktische adviezen over:

 

 • aanpassen werkinstructies en werkwijzen
 • verbouwen of aanpasssen van de afdeling
 • keuze voor nieuwe materialen
 • kennisoverdracht aan medewerkers

 

Instructiemomenten

Tijdens de check op een afdeling kan het soms instructief zijn om even kort iets te laten zien aan alle hulpverleners/verzorgenden. Denk hierbij aan:

 

 • test handenwassen
 • wondverzorging
 • wat te doen na een prikaccident
 • omgaan met verpleegkundige hulpmiddelen
 • reiniging en desinfectie

 

Registratie en beleid

Het ministerie van VWS verricht in verpleeg- en verzorgingshuizen kwaliteitsmetingen. De resultaten van die onderzoeken zijn openbaar via internet. Om uw instelling hierop voor te bereiden, controleert de  GGD op uw verzoek of uw instelling voldoet aan de IGZ-normen. De hygiënist brengt verder een passend advies uit over uw beleidsplannen en registraties, denk hierbij aan antibioticabeleid, infectieregistratie en het desinfecteren sterilisatiebeleid.

 

Deelname hygiënecommissie

De hygiënist van de GGD neemt als adviseur deel aan de interne hygiënecommissie van uw instelling. De hygiënist denkt met u mee, helpt u bij het opzetten van beleidsplannen en registraties en vormt samen met uw eigen mensen de spil van het hygiënebeleid.

 

Voorlichting

Voorlichting over een vooraf bepaald onderwerp waar hygiënisch werken aan de orde komt.

 

Informatie en nazorg

De zorg van onze hygiënisten houdt niet op bij de deur van uw instelling of na het uitbrengen van een analyserapport. Kiest u voor ons begeleidingsprogramma of een deel daarvan, dan kunt u altijd met uw vragen over hygiëne en infectiepreventie bij ons terecht, telefonisch, per e-mail of persoonlijk.

 

Lage kosten: in ons eigen belang

Bij de GGD proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. De GGD heeft zelf immers belang bij het terugdringen van het aantal ziektegevallen als gevolg van minder goede hygiëne. Bovendien heeft de GGD geen winstoogmerk.

 

Meer informatie

Neem telefonisch contact op: 0113-249456 of stuur een mail

Wilt u een maatwerkpakket, dan maken wij een offerte voor u.