Menu

Wat is technische hygiënezorg?

Een goede hygiëne voorkomt de verspreiding van infectieziekten. Bij de GGD Zeeland houdt de afdeling Technische Hygiënezorg zich bezig met alle mogelijke bedrijfsmatige hygiëne-aspecten. Deze hygiënezorg richt zich op het beperken van risico’s op plaatsen waar veel mensen samenkomen en met gemeenschappelijke voorzieningen.

 

 

De medewerkers van de afdeling Technische Hygiënezorg adviseren instellingen, bedrijven en ondernemers om infectieziekten te voorkomen. Daarbij kijken ze of technische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een koelsysteem om de temperatuur te waarborgen) goed worden gebruikt. Dit gebeurt bij:

 

 

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid zijn de gemeenten verantwoordelijkheid voor 'het bevorderen van de technische hygiënezorg'. In de praktijk voert de GGD deze taak meestal uit.

Daarnaast kunnen ook inwoners van Zeeland, professionals, bedrijven en instellingen een beroep doen op de expertise van de GGD. Deze activiteiten horen niet tot de wettelijke taken van de GGD. We berekenen daarvoor een uurprijs.

 

Vragen?

Bellen met de afdeling Technische hygiënezorg kan op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur: 0113-249456