Menu

Project i-4-1 health

i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (“One Health”) door middel van onderzoek en innovatie. Het project is gestart op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

 

Rol GGD Zeeland

Binnen het i-4-1-Health project zal de GGD zich hoofdzakelijk richten op de publieke gezondheid.

  • Er zal een meldingsformulier ontwikkeld worden waarmee signalen op het gebied van antibioticaresistentie (ABR) uitgewisseld worden tussen de 6 GGD’en (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en het Vlaamse Agentschap zorg en gezondheid.
  • Daarnaast wordt kennis gebundeld en uitgewisseld om zo de beschikbare deskundigheid te delen en te bevorderen.
  • Tenslotte zal GGD Zeeland in diverse kinderdagverblijven, basisscholen en zorgcentra het voorkomen van antibioticaresistentie gaan meten.
  • Samen met deze metingen zal er ook een infectierisicoscan (IRIS) uitgevoerd worden in deze instellingen, waarmee verbeterkansen op het gebied van infectiepreventie inzichtelijk worden en instellingen hiermee aan de slag kunnen.
  • Naast de contacten met zorginstellingen hoopt de GGD Zeeland door dit project meer te gaan samenwerken met de veterinaire sector. De samenwerking die vanuit dit project ontstaat draagt bij aan de toename van kennis over zoönosen en ABR.

 

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.

 

Meer weten over anbitioticaresistentie?

Lees dan hier verder.