Menu

Mens en dier

Het werkgebied van de veterinaire en humane geneeskunde kent raakvlakken, met name op het gebied van zoönosen. Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Daarom is het belangrijk dat we (dierenartsen en GGD) elkaar weten te vinden voor overleg.

Team infectieziektebestrijding GGD Zeeland

Heeft u vragen over Zoönosen? Dan kunt u altijd contact opnemen met het team infectieziektebestrijding van de GGD Zeeland. Het team infectieziektebestrijding is – zoals de naam aangeeft – gericht op het bestrijden van infecties. Deze naam dekt de lading echter niet volledig. Niet het bestrijden van infecties zelf is onze belangrijkste taak, wij zijn er vooral op gericht de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen we onder andere door:

  • bron- en contactopsporing: door na te gaan met wie/wat de cliënt in contact is geweest.
  • Preventie: geven van voorlichting en informatie over preventie en risico’s van infectieziekten.
  • Regie- en coördinatiefunctie
  • Maatregelen: zoals hygiëne maatregelen, immunisatie, vaccinatie, screening of het nemen van profylactische maatregelen.
  • Outbreak-management en preventie van epidemieën
  • Onderzoek naar meldingsplichtige en andere infectieziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen.

 

Dit team bestaat uit twee artsen (Fleur Groenendijk en Hetty Koppenaal), vijf verpleegkundigen (Anja van Cadsand, William Wezenbeek, Caroline van Koeveringe, Krista van der Slikke en Suzanne de Feijter), twee hygiënisten (William Wezenbeek en Ernesto Jones) en een productassistent (Marleen Boddaert).

 

Bereikbaarheid

Het team is bereikbaar op werkdagen via tel. 0113-249454 of e-mailadres infectieziekten@ggdzeeland.nl. Buiten kantooruren kunt u de arts Infectieziektebestrijding bellen op 0900-3676767.