Menu

Meldingsplicht

Voor behandelaars

Voor instellingen

 

Voor behandelaars

In Nederland geldt voor 43 infectieziekten een meldingsplicht. Artsen en laboratoria móeten deze ziekten melden bij de GGD. Dat staat in de Wet publieke gezondheid (Wpg).

De Wpg vervangt sinds 2008 de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Ook de Infectieziektewet en de Quarantainewet zijn hierin opgenomen. In de Wet publieke gezondheid staan maatregelen om het verspreiden van infectieziekten tegen te gaan. Die variëren van het isoleren van een patiënt tot extra bevoegdheden voor burgemeesters van gemeenten met grote (lucht)havens.

 

Artsen en medisch microbiologische laboratoria zijn wettelijk verplicht bepaalde infectieziekten te melden aan de GGD. De GGD spoort de bron van de infectie op en gaat ook na of mensen uit de omgeving van de patiënt risico lopen. Daarna neemt de GGD maatregelen om verder besmetten en verspreiden van de ziekte te voorkomen.

 

Voor instellingen

Kinderen, ouderen, zieken en verstandelijk gehandicapten zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid moet het hoofd van een instelling de GGD inlichten als er een ongewoon aantal zieken is met besmettelijke klachten.

Onder de meldingsplicht vallen:

 

  • Maag- en darmaandoeningen
  • Geelzucht
  • Huidaandoeningen
  • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard

 

Hoe kunnen instellingen en behandelaars een infectieziekte melden?

Bel tijdens kantooruren 0113-249456 en vraag naar een medewerker infectieziekten.

Buiten kantoortijden belt u de dienstdoende arts infectieziektebestrijding: 0900-3 67 67 67. 

Houd de volgende gegevens bij de hand


  • naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer en geslacht van de patiënt
  • datum eerste ziektedag
  • infectieziekte en manier van vaststellen
  • vaccinatietoestand, eventuele chemoprofylaxe en mogelijke bron
  • is de patiënt of iemand uit zijn omgeving betrokken bij voedselbereiding of werkt hij of zij in de verzorging of verpleging?