Menu

Informatiebrieven

Weten wat een bepaalde infectieziekte is, wat de verschijnselen zijn en hoe infectie kan worden voorkomen? Lees het in onderstaande informatiebrieven. De brieven kunnen gebruikt worden om te verspreiden in zorginstellingen, kindercentra, basisscholen etc. Instellingen en behandelaars (artsen) zijn verplicht de infectieziekte altijd wel eerst te melden bij de afdeling Infectieziekten. Bij een melding wordt u door hen op weg geholpen om de infectieziekte te bestrijden.

Bacillaire dysenterie

Bedwants

Besmettelijke maag en darmziekten

Bof

Botulisme

Buiktyfus

Chikungunya

Cytomegalie

Diarree

E coli

Giardiasis

Gordelroos

Griep

Groep-A-Streptokokken

Hand- voet- en mondziekte

Hantavirus

Hepatitis A

Hepatitis B

Hepatitis C

Hepatitis E

Hersenvliesontsteking door een virus

HIV infectie en AIDS

Kinkhoest

Knokkelkoorts

Krentenbaard

Legionellose

Listeriose

Maag-darminfecties door STEC
Malaria

Meningokokken

MERS-coronavirus

Miltvuur

MRSA

Norovirus

Papegaaienziekte

Paratyfus

Pfeiffer

Pneumokokkenziekte

Polio

Q koorts

Rabies

Ringworm

Rodehond

Roodvonk

Rota

rs-virus

Salmonella

Scabiës

Shigellose

Tekenbeten en Lyme

Tuberculose

Tularemie

Vijfde ziekte (erythema infectiosum)

Vossenlintworm

Waterpokken

Ziekte van Weil

Westnijl koorts

Zesde ziekte

Zwemmersoor