Menu

Factsheet eenzaamheid & zingeving

Met behulp van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor onderzoekt de GGD de staat van de gezondheid onder Zeeuwse burgers. Eenzaamheid is één van de thema’s die in het populatieonderzoek is opgenomen. De meest recente gezondheidsmonitor (uitgevoerd in 2016) laat zien dat eenzaamheid veel voorkomt onder Zeeuwse ouderen.

 

Met het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” worden gemeenten en lokale partijen aangespoord om lokale coalities te vormen en actief op zoek te gaan naar manieren om de toename van eenzaamheid om te buigen in een neerwaartse lijn. Verminderen van eenzaamheid is echter geen eenvoudige opgave. Eenzaamheid is een divers en complex vraagstuk met een sterk persoonlijk karakter.

 

Meer kennis over eenzaamheid is gewenst. Daarom heeft de GGD op verzoek van de gemeenten aanvullende analyses uitgevoerd op de beschikbare data en wordt samen met de HZ, UCR, Solidarity University en ZB Planbureau een leerprogramma op dit thema ontwikkeld.

 

In de rapportage “Eenzaamheid en zingeving bij Zeeuwse ouderen” wordt de samenhang tussen eenzaamheid en zingeving nader wordt uitgelegd. U kunt hem bekijken via deze link.