Menu

Gezondheid in cijfers

De GGD Zeeland adviseert gemeenten over de inhoud en de effecten van hun gezondheidsbeleid. Ook kan de GGD gemeenten bijstaan met het vertalen van het gezondheidsbeleid naar concrete projecten. Belangrijke bouwstenen voor deze adviezen zijn de cijfers die de GGD verzamelt, analyseert en rapporteert over de gezondheid van de Zeeuwse inwoners.

De GGD verzamelt deze cijfers via de Gezondheidsmonitors, registraties van de GGD of andere instellingen of aanvullend onderzoek. Ook maken we rapportages op verzoek van gemeenten of andere organisaties in Zeeland.

Samenwerken

Bij het verzamelen van gegevens over de jeugd werken we veel samen met ZB Planbureau, het onderzoeksinstituut van de Provincie. ZB Planbureau voert de Jeugdmonitor Zeeland uit. Deze Jeugdmonitor gaat over veel meer onderwerpen dan alleen gezondheid, namelijk ook over cultuur, vrijetijd, veiligheid, leefomgeving en school. De GGD Zeeland adviseert over de gezondheidsvragen en analyseert deze ook. Meer informatie is te vinden op de website van de Jeugdmonitor Zeeland.

 

Op basis van onderzoek en registraties stelt de GGD Zeeland ook themaraporten op.

 

Vragen?

Wilt u de onderzoekers een vraag stellen? Stuur dan een mail.