Menu

Lijkschouwing

De forensisch artsen van de GGD zijn aangesteld als gemeentelijk lijkschouwer. Behandelend artsen zijn bij een niet-natuurlijk overlijden of een vermoeden daarvan verplicht om een gemeentelijk lijschouwer in te schakelen voor nader onderzoek. 

 

 

Voorbeelden van niet-natuurlijke overlijdens zijn:

 

  • ongevallen in het verkeer, op het werk of thuis
  • zelfmoord
  • euthanasie
  • medische fouten
  • moord of doodslag

 

De forensisch arts onderzoekt samen met de recherche de doodsoorzaak. De officier van justitie krijgt hiervan een verslag. Zijn er aanwijzingen voor strafbare feiten, dan volgt nader onderzoek zoals een gerechtelijke sectie.

 

Het onderzoek bij niet-natuurlijk overlijden bestaat uit een uitwendige lijkschouw en het beoordelen van de medische voorgeschiedenis door de forensisch arts. De recherche kijkt naar de technische sporen, zoals vingerafdrukken en bloedspatten, en naar de verdere omstandigheden.