Vaccineren met een reden

Er zijn diverse redenen om beroepsgroepen te vaccineren:

Algemeen uitgangspunt van de Arbo-wet

Het uitgangspunt van de Arbo-wet (Artikel 3) is gericht op het zo goed mogelijk beschermen van de gezondheid van de werknemer. Door middel van vaccinaties en voorlichting kan dit gerealiseerd worden. (bron: KIZA, 2013).

Beschermen van medewerker

Een beroepsbeoefenaar moet op een veilige en gezonde manier zijn werk kunnen uitoefenen. Als er door de aard van de werkzaamheden een risico bestaat op een infectieziekte, is de werkgever verantwoordelijk om een passend beleid te maken. De werkgever wordt door de Arbowet verplicht om uit te zoeken welke vaccinaties er nodig zijn. Deze taak kan worden uitbesteed aan de GGD Zeeland.

Beschermen van de doelgroep

Maak van een risicoloper, geen risicovormer! Als een beroepsbeoefenaar besmet raakt met een infectieziekte, kan dit overgedragen worden op de (vaak kwetsbare) doelgroep. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen en ouderen zijn of groepen die verminderde weerstand hebben door ziekten. Denk aan griep, kinkhoest of mazelen.

Dienstverlening vaccinaties & voorlichting

De werkgever kan de GGD inschakelen om zorg te dragen voor vaccinaties en voorlichting. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  • voorlichting
  • vaccinaties
  • bloedafname
  • advies op maat
  • informatievoorziening voor medewerkers
  • vraagbaak
  • administratieve afhandeling

Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaande gegevens.