Wat ga je doen?

Wil je meebouwen aan het verbeteren van zelforganisatie en beschik je over coachende en sturende vaardigheden? Dan gaan we graag in gesprek met jou over de functie van

Teamregisseur

24 -36 uur per week

Waarom een teamregisseur?
De ontwikkeling naar zelforganisatie hebben we enkele jaren geleden ingezet. We ervaren dat op een aantal gebieden verdere ontwikkeling noodzakelijk is. Denk hierbij aan het stellen van duidelijke kaders en het versnellen van besluitvorming. We organiseren daarom een “hulpstructuur” in de vorm van teamregisseurs. Deze teamregisseur gaat teams faciliteren en besluiten nemen bij team overstijgende verantwoordelijkheden of wanneer teams er niet uitkomen. Einddoel: Vanuit de gedachte van zelforganisatie en maatwerk: eigenaarschap bij teams, maar ondersteunen in teamleren en ontwikkelen en sturen op proces en resultaat.
De teamregisseur verbindt teams onderling en verbindt teams aan de organisatiedoelstellingen en kaders.
Het is een functie vooralsnog voor 1 jaar Na deze periode wordt op basis van de ervaring voor een definitieve (hulp)structuur gekozen.

Je bent de verbinder tussen de teams onderling en tussen het MT en de teams. Je bevordert ook de besluitvaardigheid en samenwerking binnen de teams. Hierbij maak je houding en gedrag bespreekbaar. Je bewaakt de operationele processen, draagt oplossingen aan bij problemen en neemt indien nodig besluiten bij operationele problemen en team overstijgende onderwerpen. Je signaleert positieve punten en maakt knelpunten bespreekbaar. Daarbij stimuleer je het zelf-organiserend vermogen van de teams en initieert verbeteringen zoals het opstellen van jaarplannen en het gebruik van 360° feedback gesprekken.

Je bent verantwoordelijk voor:
– Personele zorg en aandacht: langdurig zieken, functioneren, ontwikkeling.
– Het operationele proces binnen teams en het systematisch verbeteren hiervan.
– Procesbewaking /monitoring bij opstellen en uitvoeren teamplannen door teams.
– Overstijgend besluitvorming daar waar het gaat over samenhang en verbinding met organisatiedoelen.
– Interveniëren waar nodig.
– Monitoring en ondersteuning bij invulling van sterrolhouderschap door teamleden.

Je kunt de organisatie doelen vertalen naar de operationele uitvoering, voert overleg met teams en zorgt voor het verkrijgen van draagvlak. Je stemt af met collega teamregisseurs en maakt deel uit van het Operationele MT (OMT) waar je aan rapporteert. Je neemt deel aan interne-, externe overleggen ter afstemming en behartigt de belangen van de organisatie/teams. Je neemt indien nodig bij team overstijgende onderwerpen deel aan projecten.

Wie zoeken wij?

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau met zeer ruime ervaring. Je bent besluitvaardig en daadkrachtig, staat stevig in de schoenen, toegankelijk en mensgericht. Je bent kritisch en durft door te zetten.
Je hebt aandacht voor teamdynamiek en stimuleert het lerend vermogen van onze organisatie. Je gelooft in zelforganisatie, schept duidelijkheid en geeft aandacht aan de professional en organisatie (daar waar wenselijk). Je hebt een coachende en dienende stijl, voorbeeld gedrag en natuurlijk leiderschap. Je kunt leiderschapsstijl af stemmen op het niveau van teamontwikkeling. Het is een pre wanneer je in de breedte kennis hebt van de werkzaamheden, processen en context waarin we werken.

In wat voor team kom je te werken?

Je werkt samen met de transitiemanager/manager JGZ.  Belangrijke samenwerking- en sparringpartners voor jou zijn verder onder andere de collega teamregisseurs, strategisch beleidsadviseurs, medische en verpleegkundige staf en HRM. De operationele teams die je faciliteert zijn divers zoals binnen Jeugdgezondheidszorg als Algemene gezondheidszorg.

Wat bieden wij?

Wij bieden een leuke en afwisselende baan in een organisatie met een informele sfeer en een prettig werkklimaat. De tijdelijke aanstelling zal zijn voor de duur van een jaar. Na deze periode wordt op basis van de ervaring voor een definitieve (hulp)structuur gekozen. Aanstelling is onder voorbehoud van een VOG.

Deze functie is vooralsnog, in afwachting van de definitieve functiewaardering, ingeschaald in schaal 12 (minimaal 4279,- maximaal € 5872 ,- salaristabel oktober 2020) bruto bij een fulltime dienstverband). De CAO SGO is van toepassing. De standplaats is Goes en de GGD Zeeland kent geen reiskosten voor woon-werkverkeer. Wel kan je reiskosten woon-werkverkeer uitruilen via het IKB. Wij bieden een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket met een vrij besteedbaar Individueel keuze Budget (IKB) bovenop je loon. Het betreft een percentage van 17,05% van je jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je dit budget besteedt.

Meer weten?

Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Suzanne van der Graaf, manager JGZ, tel. 06-12891152.

Heb je algemene vragen of vragen over de procedure? Neem dan contact op met HRM, hrm@ggdzeeland.nl.

Enthousiast geworden?

Stuur dan je CV met motivatie naar sollicitatie@ggdzeeland.nl vóór 1 oktober 2020.

Gesprek?

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

De gesprekken vinden plaats in week 41.

Tijdelijke maatregelen in verband met het corona-virus (COVID-19).

Natuurlijk volgen we de maatregelen die het RIVM aangeeft in verband met het corona-virus (COVID-19) , we werken waar mogelijk vanuit huis en we beperken de contactmomenten. Toch nodigen we je uit om te solliciteren. De vorm waarin we gesprekken houden, is afhankelijk van het verloop van de corona-situatie. Hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld.

 

Wij werven graag zelf onze nieuwe collega. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.