Wat ga je doen?

Geweld stopt niet vanzelf

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp. Of je nu slachtoffer, pleger, professional of gewoon bezorgd bent. We doorbreken onveilige situaties en werken samen om te zorgen voor een veilige situatie. In Zeeland is Veilig Thuis een onderdeel van de GGD Zeeland.

Heb jij passie voor het stoppen en voorkomen van herhaald geweld en ben je op zoek naar een uitdagende werkomgeving waarin wordt samengewerkt met lokale teams, de medische keten, de veiligheidsketen en zorgaanbieders? Dan verwelkomen wij je graag als nieuwe collega in de functie van:

 

GEDRAGSWETENSCHAPPER

24 uren per week

 

 

Organisatie en werkomstandigheden

De gedragswetenschapper is samen met de vertrouwensarts en de procesbegeleider ondersteunend aan de medewerkers van het primaire proces.

Werken bij Veilig Thuis Zeeland betekent dat je gedreven bent om samen met medewerkers, externe professionals en ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en ervoor te zorgen dat het met onze cliënten beter gaat. Bij Veilig Thuis werken experts op het gebied van allerlei vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de aanpak hiervan. Veilig Thuis Zeeland telt ca. 25 medewerkers actief binnen twee teams: een frontoffice en een backoffice. Naast de functie van gedragswetenschapper, kent Veilig Thuis Zeeland 2 administratieve medewerkers, een vertrouwensarts, een procesbegeleider, een adviseur beleid en een manager. De manager en de procesbegeleider vormen samen met de gedragswetenschapper, de vertrouwensarts en de beleidsadviseur, de staf van Veilig Thuis.

 

De functie

De gedragswetenschapper binnen Veilig Thuis Zeeland draagt zorg voor de inhoudelijke coaching richting betrokken medewerkers.

Je biedt ondersteuning aan het primaire proces inzake complexe (gezins-)problematieken, waar Veilig Thuis op gericht is. Daarnaast adviseer en ondersteun je de medewerkers met jouw specifieke inhoudelijke expertise. Je bewaakt de consistentie en de inhoudelijke kwaliteit van de gegeven adviezen en de inzet door de medewerkers van het primaire proces. Je bent verantwoordelijk voor de eigen deskundigheidsbevordering en levert een bijdrage aan de deskundigheid van betrokken collega’s van Veilig thuis. Tot slot initieer je tevens methodiekontwikkeling.

Wie zoeken wij?

– Je ben instaat om te werken onder druk;

– Je bezit het vermogen te werken in complexe en escalerende situaties;

– Het vermogen kritisch naar eigen handelen te kijken en hierin te willen leren;

– Je bent proactief, flexibel, zelfstandig en besluitvaardig;

– Je bezit uitstekende analyserende vaardigheden: je kunt onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, je maakt gebruik van de juiste logica, je gaat nauwkeurig te werk en trekt de juiste conclusies;

– Je bezit goede communicatieve vaardigheden: je kunt zowel mondeling als schriftelijk daadkrachtig informatie overbrengen. Je bent in staat om relaties op te bouwen en ze ook (effectief) te onderhouden. Je bent verbindend naar partners in de keten en ondersteunend voor de medewerkers primair proces;

– Je streeft met jouw overtuigingskracht naar (het behouden van) kwaliteit en weet hierbij ook anderen te stimuleren.

Daarnaast vragen we van je:

Academisch werk- en denkniveau verkregen door het succesvol afronden van een gedragswetenschappelijke opleiding;

– Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies, diagnostiek en behandelmethoden;

– Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen;

– Kennis van huiselijk geweld en kindermishandeling en de gevolgen van dergelijke problematiek op het cliëntsysteem en het individu;

– Kennis van de sector en de daarbij betrokken zorg- en strafketen;

– Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijke beleid;

– Minimaal SKJ-registratie gedragswetenschapper (master psycholoog SKJ), dan wel registratie bij NVO of NIP;

– Bij voorkeur 2-5 jaar werkervaring als gedragswetenschapper;

– Kennis en ervaring met het werken met de Signs of Safety methodiek is een pre.

In wat voor team kom je te werken?

Je komt te werken op de afdeling Veilig Thuis, een afdeling met twee teams: de frontoffice en de backoffice. Je werkt met ervaren professionals die elkaar ondersteunen en uitdagen. Veilig Thuis werkt in crisissituaties en er worden heldere adviezen verwacht. Er wordt samengewerkt met externe partners. Dat is de uitdaging waar deze teams voor staan. Durf jij de uitdaging aan?

Wat bieden wij?

Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige baan in een organisatie die zich kenmerkt door een informele sfeer, een prettig werkklimaat en een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden volgens de SGO. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.118,- (schaal 11) per maand bij een full time aanstelling van 36 uur per week. Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met een proeftijd van 1 maand. Bij gebleken geschiktheid kan deze worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van een Verklaring Omtrent Gedrag. De GGD Zeeland kent geen vergoeding voor woon-werkverkeer De standplaats is Goes.

Meer weten?

Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Evi Tournois, gedragswetenschapper bij Veilig Thuis, tel. 06-83905589. Heb je algemene vragen of vragen over de procedure? Neem dan contact op met Vivian van Bon (manager), tel. 06-12740261 of met hrm@ggdzeeland.nl

Enthousiast geworden?

Enthousiast geworden?

Stuur dan uiterlijk 21 augustus 2020 je CV met motivatie naar sollicitatie@ggdzeeland.nl .

Gesprek?

Als wij ook enthousiast over jou zijn, dan volgt er een gesprek. We streven ernaar de gesprekken in week 37 en 38 te laten plaatsvinden.

Natuurlijk volgen we de maatregelen die het RIVM aangeeft in verband met het corona-virus (COVID-19) , we werken veel vanuit huis en we beperken de contactmomenten. Toch nodigen we je uit om te solliciteren. De vorm waarin we gesprekken houden, bepalen we in onderling overleg en op basis van de mogelijkheden op dat moment.

 

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Wij werven graag zelf onze nieuwe collega. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.