Wat ga je doen?

Gezond zijn en blijven willen we allemaal

De publieke gezondheidszorg richt zich op het voorkómen van ziekte, niet op het behandelen daarvan. De ambitie van GGD Zeeland is om van Zeeland een regio te maken waar mensen lang leven, zich vitaal voelen en waar iedereen meedoet. Dit doen we namens de Zeeuwse gemeenten en samen met onze partner organisaties.

 

Ten behoeve van het bestrijden van COVID-19 is binnen GGD Zeeland een separate afdeling opgezet die wordt geleid door de programmamanager COVID-19. De afdeling bestaat uit 2 onderdelen (projecten) met ieder een verantwoordelijk projectmanager. Het onderdeel vaccineren bevat 4 vaccinatielocaties in Zeeland en staat aan de lat voor het vaccineren van de Zeeuwse bevolking ter bestrijding van de COVID-pandemie. De projectmanager is overall verantwoordelijk en heeft per locatie één of meer locatiecoördinatoren die zorgen voor de dagelijkse aansturing.

 

Het andere onderdeel bestaat uit drie teams: triage/callcenter, testen (7 testlocaties verspreid over Zeeland) en bron- en contactonderzoek (BCO) en is verantwoordelijk voor het opsporen en indammen van de verspreiding van het COVID-19 virus en voor het beantwoorden van vragen van publiek en professionals. Ook hier is een projectmanager verantwoordelijk. De teams worden (operationeel) aangestuurd door drie coördinatoren. Deze coördineren de dagelijkse werkzaamheden van het BCO team, triage en bemonstering, bewaken mede de kwaliteit van het werk, en coachen en begeleiden de medewerkers in het werk. Ook zijn 2 artsen en 5 verpleegkundigen onderdeel van de afdeling. Zij staan onder vakinhoudelijke supervisie van het team Infectieziektebestrijding.

 

Adviseur control COVID-19

36 uur per week

Standplaats is Goes

 

Je verricht werkzaamheden op het gebied van Planning en Control (P&C) voor de COVID-afdeling en bent van daaruit verantwoordelijk voor:

 • Het voeren van de financiële administratie m.b.t. COVID-19
 • Het volledig en juist declareren van de uitgaven COVID-19 bij het ministerie conform wet- en regelgeving
 • Het beheer van de grootboekadministratie, zoals het controleren van de volledigheid, tijdigheid en juistheid van de kosten en opbrengsten en de onderliggende urenregistratie en juistheid en volledigheid van de voorraad- en eigendommenadministratie;
 • Inventariseren van de voorraden en eigendommen COVID-19
 • De financiële planning van De COVID-afdeling en het maken van maandelijkse (financiële) rapportages voor de programmamanager, manager bedrijfsvoering, control GGD Zeeland en voor het MT van de GGD;
 • Het afstemmen met team Financiën
 • Interne controle van de personeelslasten van de COVID-19 organisatie
 • Registratie van de contractenadministratie COVID-19 organisatie.
 • Optimaliseren verplichtingenadministratie COVID-19 organisatie
 • Het verrichten van onderzoek en analyse van de organisatie, processen, werkwijze, e.d. binnen de COVID-afdeling;
 • Het bewaken, adviseren, beheren, ondersteunen en toezicht houden op het functioneren van de administratieve organisatie;
 • Het signaleren van risico’s en knelpunten in de bedrijfsprocessen en het doen van voorstellen ter verbetering.;
 • Het geven van adviezen aan leidinggevenden binnen de COVID-afdeling vanuit de P&C-functie.

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een HBO opleiding op het gebied van bedrijfseconomie of bedrijfskunde
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een rol als projectadministrateur / – adviseur control
 • Je hebt affiniteit met overheidsfinanciën en dynamische projectorganisaties
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen
 • Je kunt goed binnen verschillende onderwerpen bewegen met daarbij een kritische blik t.a.v. rechtmatigheid en doelmatigheid
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring met AFAS en Excel
 • Je vindt het leuk en uitdagend om zowel meer operationele als meer tactische werkzaamheden uit te voeren, je schakelt hierin gemakkelijk

Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

In wat voor team kom je te werken?

De werkomgeving is dynamisch en de teams bestaan uit zeer betrokken aanpakkers die 7 dagen per week operationeel zijn. In de teams zitten zowel ervaren als minder ervaren medewerkers en de samenstelling van de teams is aan verandering onderhevig. In totaal zijn er ruim 600 medewerkers actief voor de COVID-afdeling.

Je werkt in opdracht van de Directeur Publieke Gezondheid, onder functionele verantwoordelijkheid van control GGD Zeeland en je rapporteert aan de programmamanager COVID-19, aan de manager bedrijfsvoering GGD Zeeland en aan control GGD Zeeland.

Wat bieden wij?

We bieden een baan in een organisatie met een informele sfeer en (maatschappelijk) betrokken collega’s. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 3.591,- bruto per maand (schaal 8 trede 11) bij een fulltime dienstverband, volgens de CAO SGO. De vorm van overeenkomst (op basis van uitzendovereenkomst of tijdelijke arbeidsovereenkomst) wordt afhankelijk van je profiel en in onderlinge afstemming overeengekomen. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan met einddatum 31-12-2021 of eerder, afhankelijk van het verloop van de Corona situatie.

Meer weten?

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Marco Weda, Programmamanager,  (tel 06-51074738). Heb je vragen over de sollicitatie procedure mail deze dan naar HRM@ggdzeeland.nl

Enthousiast geworden?

Stuur dan je CV voorzien van een motivatie voor 7 mei 2021 naar sollicitatie@ggdzeeland.nl met in het onderwerp sollicitatie adviseur control COVID-19.

Gesprek?

Natuurlijk volgen we de maatregelen die het RIVM aangeeft in verband met het corona-virus (COVID-19). De vorm waarin we gesprekken houden, is afhankelijk van het verloop van de corona-situatie. Hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld.

 

Wij werven graag zelf onze nieuwe collega. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.